05 de setembre de 2019
05.09.2019
Diari de Girona

Els bancs guanyen 4.700 milions d'euros fins al juny, un 4,8% menys que fa un any

Les entitats bancàries atribueixen la baixada a les majors provisions extraordinàries i als menors resultats per operacions financeres

05.09.2019 | 00:40
La seu del BBVA a Madrid.

Les entitats bancàries espanyoles van obtenir un benefici atribuït de 6.779 milions d'euros en el primer semestre del 2019, fet que suposa un descens del 4,8% respecte al mateix període de l'exercici precedent, segons les dades recopilades per l'Associació Espanyola de Banca (AEB ).

La patronal bancària va explicar que el comportament a la baixa dels comptes està relacionat amb les majors provisions de caràcter extraordinari realitzades en el segon trimestre, amb els menors resultats per operacions financeres, així com amb la contenció de les despeses d'explotació.

El marge d'interessos de la banca en conjunt va mantenir una tendència a l'alça i va registrar un increment interanual del 3,8% fins al juny, fins a situar en els 30.091.000 d'euros. De la seva banda, els ingressos per comissions van romandre pràcticament estables (-0,1%), situant-se en 9.797.000 d'euros.

D'altra banda, els resultats per operacions financeres, nets de diferències de canvi, van ser considerablement inferiors als d'un any abans (-66%), fins a col·locar-se en 923 milions d'euros, degut en part a uns menors beneficis de l'activitat de negociació.

D'aquesta manera, el marge brut es va situar en 41.797.000 d'euros en el primer semestre del 2019, en línia amb la xifra del mateix període d'un any abans.

No obstant això, la contenció de les despeses d'explotació va permetre a la banca espanyola situar la seva ràtio d'eficiència en el 49,5%, amb una millora de 20 punts bàsics respecte a la corresponent a juny de 2018, nivell que situa al sector entre un dels millors dels sistemes bancaris de la Unió Europea.


Actius no financers

Així mateix, les provisions extraordinàries realitzades en el segon trimestre de l'any van motivar que el conjunt de dotacions s'incrementés en un 9,2% anual, tot i un deteriorament dels actius financers similar al del primer semestre de 2018.

També van aconseguir uns bons resultats a les vendes d'actius no financers i no corrents, per valor d'uns 320 milions d'euros per sobre dels registrats un any abans, mentre que van patir un increment de la despesa per Impost de Societats d'un 2,2% anual.

El resultat atribuït, després de la disminució corresponent als interessos minoritaris del 5,9% anual, va representar una rendibilitat sobre fons propis (ROE) del 6,7%, enfront del 7,1% d'un any abans.

La ràtio de capital de màxima qualitat, expressada en termes de CET 1 fully loaded, s'ha situat al 11,4%, fet que suposa 50 punts bàsics per sobre de la registrada un any abans. El crèdit a la clientela va augmentar en 56.000 milions d'euros durant els últims dotze mesos, un 3,8%. En aquest sentit, la morositat es va reduir al 3,9%, enfront del 4,4% d'un any abans, amb nivells de cobertura similars a l'exercici anterior.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook