Actualment, el món empresarial es troba sotmès a constants canvis com a conseqüència, entre d'altres qüestions, dels avenços tecnològics, la internacionalització de les empreses i la gran competència que hi ha a gairebé tots els sectors de l'economia.

Per poder adaptar-se a tots aquests canvis, cal que les empreses desenvolupin una cultura organitzacional que els permeti distingir-se, atreure talent i tenir èxit. En qualsevol cas, es parla molt de la cultura organitzacional i de la seva importància, però moltes persones desconeixen el seu abast i el seu significat. En general, és creada pels fundadors de les empreses, que posen les bases del futur de l'organització, quelcom que no vol dir que aquesta cultura no hagi de canviar amb el temps.

La cultura organitzacional està relacionada amb una sèrie de valors, actituds, experiències i hàbits entre els grups que interactuen dins d'una organització. En la cultura organitzacional es troben les normatives de caràcter informal i no escrites, que guien el comportament diari dels integrants d'una organització, conductes que poden o no estar alineades amb el propòsit de l'organització.

Aquests valors o normes serveixen d'orientació en el moment d'actuar dins de qualsevol empresa, ja que els mateixos empresaris defineixen les conductes apropiades que han de percebre els treballadors d'una companyia en situacions específiques, així com també pel que fa a la interacció que ha de donar-se entre ells com a integrants de la mateixa, perquè, d'aquesta manera, s'impulsi el creixement i desenvolupament de l'organització. La cultura organitzacional sol manifestar-se de la següent manera:

- En la forma en què l'empresa realitza les seves activitats.

- En el tracte als seus treballadors, clients i la societat en general.

- En el nivell de concessió d'autonomia i llibertat en la presa de decisions.

- En la manifestació personal i la creació d'idees innovadores.

- En la forma com s'exerceix el poder i com circula la informació.

- Pel nivell de compromís que tenen els empleats cap als objectius col·lectius.

La importància de la cultura organitzacional rau en el fet que els seus empleats i altres grups d'interès (com ara clients) han de sentir-se identificats amb ella, s'hi han de veure reflectits i sentir com a seu l'èxit de la companyia. Una empresa amb uns valors febles i poc definits dificulta que els seus empleats es puguin sentir interessats pel seu funcionament i evolució.

És evident que la forma de fer negocis ha canviat en els últims anys i les empreses que sobreviuen són les que aconsegueixen adaptar la seva cultura organitzacional perquè estigui més d'acord amb la situació en què es troben. Els mitjans més comuns per aconseguir el canvi cultural solen ser una combinació de les següents propostes:

- Nous procediments de reclutament i selecció, de manera que es contracti gent que encaixi amb la cultura desitjada. De vegades, es combina amb l'acomiadament o la substitució de certes persones.

- Noves formes de socialització i programes de formació per assenyalar quins són els valors i les creences desitjats.

- Introduir sistemes d'avaluació del rendiment en els quals es recompensi i es potenciï les formes culturalment correctes de ser i de comportar-se.

- Promocionar persones que expressen i simbolitzen la cultura desitjada.

- Practicar un lideratge que comuniqui els valors culturals en parlar i actuar, i en decidir sobre aspectes materials.

- Començar a fer servir nous símbols organitzatius com el llenguatge (eslògans, expressions, històries), accions (ús de les reunions de certa forma ritual, ús visible del temps dels directius per assenyalar què és important) i objectes materials (arquitectura corporativa, logotip, codi de vestir).