07 de setembre de 2019
07.09.2019
Diari de Girona

Sostenibilitat i rendibilitat

07.09.2019 | 00:59
Sostenibilitat i rendibilitat

Els consumidors exigeixen cada vegada més a les empreses que siguin responsables amb el seu entorn en el desenvolupament de la seva activitat, busquen que les marques en què confien tinguin «impacte» (mediambiental, social, cultural...) i, en la major part dels sectors, grans corporacions ja estan liderant aquest canvi. Aquesta tendència, que ha passat de ser una moda passatgera reduïda a accions d'RSC per convertir-se en convicció, no és aliena a l'àmbit de la inversió. De fet, cada vegada més inversors estan apostant per companyies ASG, la gestió de les quals respon a criteris Ambientals, Socials i de Govern Corporatiu que, lluny del que podria semblar, no implica renunciar a una major rendibilitat, sinó en gran part dels casos, tot el contrari.

Les xifres són eloqüents. Actualment ja hi ha a tot el món al voltant de 22 bilions d'euros en actius gestionats sota criteris ASG: una xifra que ha augmentat un 25% en els últims dos anys i que implica que la gestió d'una quarta part de tots els actius actuals té en compte factors vinculats a la seva sostenibilitat no només financera, sinó també ambiental o social.

Invertir sota criteris ASG suposa en primer lloc aprofundir molt més en el coneixement de les empreses en què s'inverteix. Quan els gestors de fons trien actius per configurar carteres utilitzen criteris financers com ingressos, costos, deute, fluxos de caixa... Integrar en l'anàlisi criteris ASG suposa fixar-se en les emissions d'una empresa, en la utilització de recursos com l'aigua, en l'adaptació al canvi climàtic, a la capacitat dels seus treballadors de sindicar-se, en la capacitat de retenir el talent, en la rotació de personal, en la seguretat de les seves dades, en el control dels seus productes, en els criteris i control de la comptabilitat, en la formació del consell i comitès de direcció, en el nombre de dones en llocs directius... i molt més.

Incorporar tots aquests criteris en l'anàlisi de selecció d'una companyia suposa temps i esforç, però també un major coneixement de les empreses en què invertir. Això comporta un menor component de risc en les inversions, ja que una companyia que contamina és susceptible d'haver de pagar per això; una companyia les dades de la qual es filtren perdrà la confiança dels seus clients; una companyia el comitè de direcció de la qual té altres interessos diferents a l'eficiència en la gestió de la seva empresa prendrà pitjors decisions.

Per totes aquestes raons i moltes altres estic convençut que integrar criteris ASG és o serà una obligació, però també una gran oportunitat de generar valor per als inversors, no enfrontada a la rendibilitat financera. De fet, cal destacar que l'oferta de fons ASG cada vegada és més gran. Cada vegada més inversors volen traslladar a les seves carteres les seves inquietuds personals. En el cas d'Andbank, per exemple, comptem amb el fons Sigma Global Sustaibable Impact (GSI), un vehicle d'inversió multiactiu l'objectiu del qual se centra a obtenir rendibilitats consistents i, al mateix temps, generar un impacte positiu directe a través de les seves inversions, ja que el fons destina el 100% de la comissió anual d'èxit i un 9% de la comissió de gestió a finançar projectes d'investigació contra el càncer a través de la Fundació CRIS contra el càncer.

El Fòrum de Davos de l'any passat ja va insistir que la revolució sostenible és la major oportunitat d'inversió de les últimes dècades. Companyies i inversors estem davant d'un gran repte que alhora és una enorme oportunitat: ser sostenibles i alhora rendibles.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook