Les entitats bancàries espanyoles han tornat 2.242,23 milions d'euros a un total de 496.189 afectats per les clàusules sòl a través del mecanisme extrajudicial creat el 20 de gener de 2017, segons les dades facilitades per les entitats a la comissió de seguiment de clàusules sòl a tancament de juny de 2019. La informació reflecteix que el mecanisme extrajudicial de clàusules sòl ha complert 28 mesos havent reintegrat 1.864,65 milions d'euros en efectiu a 435.505 clients. Només al mes de juny de 2019 es van retornar 5,17 milions d'euros a un total de 1.010 afectats. D'aquest import, 3,780 milions d'euros es van restituir en efectiu a 838 clients.

La xifra de sol·licituds rebudes per les entitats de crèdit des que es va posar en marxa aquest instrument fins al passat mes de juny és de 1.198.283, de les quals s'han estimat 530.370, el 44,26%, mentre que s'han desestimat 234.658 , el 19,58%. A més, s'han admès 416.078, el 34,72%, i 5.532, el 0,46%, que estan pendents d'analitzar.

En la gran majoria de sol·licituds estimades (93,55% dels casos), l'entitat bancària i el client han arribat a un acord per al reemborsament de l'import cobrat de més per les clàusules sòl, ja sigui a través d'una devolució en efectiu o mitjançant mesures compensatòries.

En concret, els bancs han tornat 1.864,65 milions d'euros en efectiu a 435.505 clients, mentre que s'han assolit acords que contemplen mesures compensatòries diferents de la devolució d'efectiu, valorades en 247,43 milions d'euros amb 42.911 usuaris i s'han instaurat mesures mixtes en 17.773 casos per import de 130,14 milions d'euros.

El reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl va establir una via extrajudicial per facilitar als consumidors i entitats de crèdit arribar a acords i solucionar les controvèrsies que es puguin suscitar com a conseqüència dels pronunciaments judicials en matèria de clàusules sòl.