UGT considera que l'actual regulació sobre contractació temporal és «un terreny abonat per a l'abús» i amb la qual surt «barat defraudar», fet pel qual va exigir sancions més altes per evitar el frau de llei. Així ho va assenyalar en un comunicat, on també demana una regulació per a aquesta modalitat contractual «més clara i estricta» i que s'apliqui una indemnització al treballador pel perjudici patit.

Sota el seu punt de vista, «la normativa hauria d'anar més enllà, determinant amb absoluta claredat les causes de manera que no hi hagi lloc a confusió ni ambigüitat». De fet, va explicar que els casos més estesos de mala utilització i frau en la contractació temporal es donen quan s'usen contractes eventuals per a treballs de caràcter estacional.

També quan s'utilitzen contractes d'obra o quan els treballadors de contractes i subcontractes se'ls realitzen successius i continuats contractes per obra vinculats a cada contracte mercantil entre dues empreses.

L'organització sindical va assenyalar que també són susceptibles de frau dels primers contractes laborals o quan no es necessiten i s'especifiquen les causes en els contractes temporals de treballs concrets.

En aquesta línia, el sindicat que lidera Pepe Álvarez va deixar clar que les conseqüències quan l'actuació judicial declara un contracte en frau de llei són «escasses», ja que l'empresa bé pot o tornar a reincorporar el treballador o acomiadar-lo de forma improcedent.