Acciona figura entre les 25 companyies del món líders en diversitat i inclusió en l'entorn laboral, segons l'índex Refinitiv de Diversitat i Inclusió 2019, publicat dilluns passat. Aquest índex, que enguany arriba a la quarta edició, analitza les dades d'un univers de 7.000 companyies cotitzades de tot el món amb l'objectiu de mesurar el seu comportament en termes d'igualtat de gènere, integració i diversitat en l'entorn laboral. L'índex té per objectiu facilitar un instrument objectiu als inversors per analitzar els riscos a llarg termini de les companyies. El gerent de Diversitat i Inclusió d'Acciona, Camilo San Millán, assenyala que «el nostre compromís és construir al si d'Acciona una cultura en la qual prevalgui la flexibilitat i la inclusió».