L'absentisme laboral va suposar la pèrdua de de més de 80,9 milions d'hores treballades a Catalunya al primer trimestre del 2019, segons un informe de Randstad. Aquesta xifra suposa el 5,3% del total d'hores pactades, una dècima per sobre de la mitjana estatal, i un increment del 0,12% respecte al trimestre anterior. A més, és el territori amb més hores perdudes per absentisme per davant de la Comunitat de Madrid (67,4 milions) i Andalusia (64,7). Del total, un 1,5% va ser absentisme no justificat, per sobre de la mitjana estatal de l'1,4%. A més, 183.000 catalans no van anar a la feina de mitjana cada dia.

A escala estatal, es van perdre més de 450 milions d'hores treballades al trimestre, el que suposa una taxa del 5,2%, un 0,3% més que el trimestre precedent. Un total de 1.047.368 espanyols no van anar a la feina de mitjana cada dia, el 26,4% de manera injustificada i el 73,6% restant amb baixa. El director de Randstad Research, Valentín Bote, va assenyalar que l'absentisme laboral «és un fenomen que perjudica les empreses, ja que comporta un impacte directe sobre la productivitat i els costos empresarials», així com «grans càrregues de feina puntuals» per a la resta de treballadors. «Fórmules com la flexibilitat poden estar cridades a alleugerir moltes de les situacions que deriven en l'absentisme», va assenyalar.

L'informe, que utilitza dades de l'Enquesta Trimestral de Cost Laboral de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), mostra que l'absentisme laboral total va suposar la pèrdua de 450 milions d'hores de treball al primer trimestre de l'any. Aquesta quantia representa el 5,2% del total d'hores pactades, taxa que es redueix a l'1,4% en el cas de les hores perdudes no justificades.

L'absentisme total és superior en el sector serveis (5,4% de les hores pactades), per davant de l'industrial (5,2%) i la construcció (3,3%). Pel que fa a les activitats, les menors taxes d'absentisme total es van donar en la venda i reparació de vehicles de motor (3,1%), els serveis d'arquitectura i enginyeria (3,2%) i activitats de lloguer (3,2% ). A l'altre extrem, amb les majors taxes d'absentisme total es troben les activitats sanitàries (8,6%), els serveis a edificis i activitats de jardineria (8,5%) i les activitats de serveis socials sense allotjament (8,4 %).