21 de setembre de 2019
21.09.2019
Diari de Girona

Els més interessats en el benestar animal

21.09.2019 | 00:33
Els més interessats en el benestar animal

Els grups animalistes fa temps que pressionen els ramaders, en els últims mesos la pressió sembla obsessiva. Recordo que aquests professionals, els ramaders, els darrers anys no han parat d'introduir millores i complir les lleis de benestar animal, seguretat alimentària, sanitat animal, transport, entre d'altres, disminuint considerablement el consum d'antibiòtics, reduint les emissions de CO?, treballant la gestió i el tractament de les dejeccions ramaderes.

Fa uns dies escrivia un curt article sobre el benestar en les vaques lleteres. En aquest cas, l'alimentació i la beguda al costat del benestar animal units són clau en la producció de llet

Cert és que diversos són els factors que influeixen en l'acompliment productiu i en l'obtenció de llet de qualitat. Cal cuidar fins l'últim detall durant tot el període de producció per obtenir un producte de màxima qualitat, posant especial atenció al comportament, l'alimentació i la beguda que reben les vaques lleteres, perquè com millor estiguin, més gran serà la quantitat i de manera especial la qualitat de la llet que obtinguem.

Recordo que avui en dia, a més de llet de qualitat i a bon preu, el consumidor està demanant una sèrie de condicions per a la seva producció, entre les quals hi ha el respecte als animals, el medi ambient i la seguretat alimentària. Segons l'Eurobaròmetre sobre benestar animal, el 94% dels europeus creu important que els animals de granja disposin d'una bona qualitat de vida, i cada vegada més persones es preocupen per l'origen de la llet que consumeixen a casa seva.

En els últims mesos la indústria làctia, per millorar la qualitat del benestar animal, està certificant les seves granges proveïdores seguint diversos protocols establerts en àmbit nacional i internacional, on prevalen sempre uns criteris fixos per sobre d'altres basats en el Protocol de Welfare Quality ®. Els criteris bàsics són:

-La bona alimentació: És important que l'animal estigui correctament alimentat, sense que hi hagi gana o set perllongada.

-El bon allotjament: Els animals han de tenir un bon confort durant el descans, i una gran facilitat de moviment, així com també infraestructures que permetin protegir-los contra estrès calòric.

-Un bon estat sanitari: Tot animal ha d'estar sa, no tenir lesions, així com absència de malalties i de dolor induït pel maneig.

-Un comportament apropiat: És molt important que l'animal tingui un comportament apropiat, atenent a l'expressió de la conducta social i altres hàbits, una bona relació humà-animal, i tenir un estat emocional positiu.

És cert, també, que cada ramaderia és diferent i requereix el seu propi concepte nutricional. L'animal i el seu entorn són importants i, per això, dins d'aquests factors, l'alimentació és un factor clau, ja que un animal sa equival a un producte de qualitat. I és que la cura de les vaques té un impacte directe en la qualitat del producte i es considera un dels pilars fonamentals dins de tota la producció.

Mantenir els animals sans i optimitzar el seu rendiment dia rere dia són les metes de qualsevol productor de llet. Per mantenir el rendiment, el benestar animal és la base, és per això que no hi ha ningú més interessat que el mateix ramader a aconseguir el màxim benestar dels seus animals.

Crec que és important que tots tinguem clar aquest fet, també els grups animalistes. És convenient que se sàpiga que no només els productors de llet sinó que tots els ramaders estan passant els controls i avaluacions que s'efectuen cada dos anys per aconseguir un nivell de bioseguretat excel·lent en les seves explotacions ramaderes, amb l'objectiu de millorar les condicions de cria dels animals i garantir la traçabilitat dels productes carnis que produeixen de cara al consumidor. Aquests canvis han vingut marcats per les diferents lleis, normatives d'àmbit europeu, estatal i autonòmic, que són de les més exigents del món i per pròpia iniciativa del sector.

La normativa europea en el sector agrícola i ramader és referent en l'àmbit mundial en benestar animal i seguretat alimentària de cara al consumidor. En aquest context és encara més incomprensible que els grups animalistes pretenguin desprestigiar el nostre sector reiteradament demostrant una falta de coneixement de la ramaderia en general i de les normes que estem complint actualment. A més posen en risc la salut dels animals, passant per alt les normes de bioseguretat, causant-los estrès i fins i tot, pot provocar avortaments. Sense oblidar que corren el risc de contraure alguna malaltia que podria comportar un greuge econòmic per a l'explotació i per al conjunt del sector. Resulta com a mínim contradictori amb el seu discurs.

Últimament es feia ressò als mitjans de comunicació que el sector porcí a Espanya ha reduït un 14% les emissions de metà, durant l'última dècada, gràcies als canvis introduïts en l'alimentació. El passat dia 4 era notícia que el «sector oví-cabrum de carn espera reduir l'ús d'antibiòtics en un 60% en 3 anys». Són només una mostra més de que els ramaders estan innovant i adaptant-se sense descans per millorar. Sempre pensant en el benestar animal, la sostenibilitat del sector i la del medi natural que ens envolta.

No oblidem que agricultura i ramaderia (comento una nota de Jaume Bernis, cap sectorial del Porcí de JARC), a més del seu paper en l'alimentació, com a productors d'aliments, són una peça fonamental en la consolidació del territori. Què més s'espera d'ells perquè aquests grups de pressió deixin de menyscabar la imatge del seu treball i de confondre l'opinió pública amb informacions falses?

Recordo que els ramaders són els primers interessats a aconseguir el millor nivell de qualitat de vida en el cicle productiu dels seus animals.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook