Els autònoms que han gaudit de la tarifa plana tenen una supervivència en els seus negocis més de dos mesos superior a la dels treballadors per compte propi que no s'han beneficiat d'aquest ajut, segons es desprèn d'un estudi realitzat per la Universitat de Còrdova recollit per la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA).

En general, els autònoms amb tarifa plana tenen una supervivència mitjana de 890,72 dies, mentre que en el cas dels autònoms que no van gaudir d'aquesta bonificació se situa en 823,14 dies. Segons l'estudi, durant els 6, 12, 18 i 24 primers mesos del negoci, la supervivència acumulada és més alta en el grup d'autònoms bonificats. No obstant això, a partir dels 24 mesos comencen a atenuar-se les diferències i en el mes 42 «desapareixen, deixant de ser significativament progressives».

Així, les conclusions acadèmiques de l'estudi apunten que la tarifa plana ha tingut un efecte positiu, «tant des del punt de vista de la supervivència final de l'activitat com des de l'òptica que preveu que aquests incentius també van dirigits a mantenir habilitats relacionades amb el treball de persones que no troben feina o no n'han tingut mai, fet que adquireix especial rellevància a comunitats amb altes taxes de desocupació».

En aquesta línia, el president d'ATA, Lorenzo Amor, va destacar que aquesta mesura és un «bon incentiu» per a l'ocupació i per consolidar l'activitat dels autònoms. «És veritat que gran part dels autònoms que inicien una activitat no aconsegueixen consolidar-la, però la tarifa plana ajuda que hi hagi més autònoms i es consolidi l'activitat», va afegir.

Segons les dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, només el 12,89% dels treballadors autònoms beneficiats per la tarifa plana entre 2013 i 2018 segueix donat d'alta com a treballador per compte propi.