El nombre de desnonaments a comarques gironines ha baixat un 15% durant el primer semestre del 2019, però tot i això se n'han arribat a executar gairebé un miler entre gener i juny. En concret, hi ha hagut 995 famílies i particulars de la demarcació que s'han quedat sense sostre. Això suposa que, de mitjana, cada dia es porten a terme fins a cinc llançaments arreu del territori (la majoria dels quals, contra llogaters que no poden pagar les quotes). Així ho recullen les dades que periòdicament publica el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i que analitzen l'impacte que la crisi econòmica deixa en el dia a dia dels jutjats. En paral·lel, l'estadística també recull com durant aquest primer semestre hi ha hagut més demandes per acomiadaments (762) que en el mateix període del 2018 (586).

L'any passat, els jutjats gironins van executar fins a 2.120 desnonaments arreu de la demarcació. D'un any per l'altre, la xifra havia crescut un 3,8% i ja en feia quatre que anava a l'alça. Però aquest 2019 s'ha registrat un canvi de tendència. Ja es va començar a apuntar quan el CGPJ va fer públiques les dades del primer trimestre i ara, que ja es disposa de l'acumulat fins al juny, aquest descens es confirma.

Durant la primera meitat del 2019, la xifra de desnonaments ha baixat més d'un 15%. I dels 1.178 que es van practicar durant el primer semestre del 2018, ara s'ha passat a 995. Sigui com sigui, però, al darrere de les xifres sempre hi ha persones. I allò que és innegable és que la crisi econòmica encara continua deixant molts gironins sense llar.