L'ocupació al sector de la gran distribució comercial ha crescut prop del 10% a la província de Girona. Aquesta és una de les principals conclusions de l' Anuari de la Distribució Comercial del sector quotidià en règim d'autoservei, que elabora biennalment la Direcció General de Comerç, del Departament d'Empresa i Coneixement. Així mateix, l'anuari destaca que Girona compta amb la major densitat comercial de gran superfície de tot Catalunya, 475 m2 per cada 1.000 habitants, per sobre de la mitjana catalana, de 321 m2/1.000 hab.

L'anuari és una anàlisi de les cinquanta primeres empreses de gran distribució amb punts de venda a Catalunya, que estudia l'oferta de productes alimentaris, drogueria i perfumeria, en règim d'autoservei, en el període 2017-2018, a partir de la informació facilitada pels propis operadors. L'estudi fa un seguiment dels principals indicadors del sector, mesurant la competitivitat i el rendiment de les empreses, identificant nous indicadors que fusionen els vessants econòmic i social, avaluant el posicionament de les empreses respecte les noves tecnologies i el comerç electrònic, i compara les zones geogràfiques per raó de l'oferta comercial.

Creixement en tots els àmbits

El sector creix en totes les magnituds a les comarques gironines: ocupació, superfície de venda, nombre d'establiments i densitat comercial. Pel que fa a l'ocupació al sector, s'ha incrementat un 9,84% respecte el bienni 2017-2018 (de 7.654 a 8.407 persones), per sobre de la mitjana catalana, pujar un 5,78% en el mateix període. D'altra banda, la demarcació també compta amb la major densitat comercial de gran distribució de tot Catalunya, 475 m2/1.000 habitants, també per sobre de la mitjana catalana, situada en els 321 m2/1.000 habitants, i que representa un augment de la densitat comercial del 8,34% a les comarques gironines respecte el període 2015-2016, un dels més importants de tot el territori.

Més superfície de venda

Pel que fa a superfície de venda, ha crescut un 9,48% (348.057 m2), i situa Girona com el segon àmbit territorial amb més metratge comercial, per darrera de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així mateix, el nombre d'establiments a la demarcació ha experimentat un increment del 3,81%. Desglossat per comarques, i sempre segons l'anuari elaborat pel Departament d'Empresa, la densitat comercial s'eleva fins als 693 m2/1.000 habitants al Baix Empordà, comarca que també aglutina el major nombre d'establiments comercials (142) i de superfície de venda (90.963 m2) de tot l'àmbit gironí, seguida de l'Alt Empordà ( amb 127 establiments, 76.228 m2 de superfície de venda i una densitat comercial de 556 m2/1.000 habitants).

Rendibilitat econòmica

Analitzada la rendibilitat econòmica del sector gran distribució a les comarques gironines es va situar en els 4.969 euros/m2 de rendiment mitjà, lleugerament per sota de la mitjana catalana, de 5.002 euros/m2. Analitzant el lideratge d'ensenyes comercials per superfície de venda a les comarques gironines, Bon Preu ocupa el primer lloc, seguit de Mercadona, i en tercer lloc, Dia.

El 12% de Catalunya

Actualment, les comarques gironines tenen 600 establiments comercials de gran distribució (l'11,97% del total de Catalunya), i 348.057 m2 de superfície de venda (el 14,38% del total). Xifres de Catalunya: creixement en establiments, superfície de venda, vendes i ocupació En xifres globals, l'Anuari conclou que entre el 31 de desembre de 2016 i el 31 de desembre de 2018, el sector va créixer a Catalunya: el nombre d'establiments comercials va augmentar un 4,48% (de 4.797 a 5.012); la superfície de venda un 7,62% (de 2.248.339 a 2.419.681 m2); les vendes un 3,89% (de 11.650 milions d'euros a 12.104 milions d'euros); i el nombre d'ocupats un 5,78% (de 59.692 a 63.144 persones).

Mercadona, Dia i Bon Preu

Les empreses amb més quota de mercat en superfície de venda són Mercadona (15,58%), Dia (11,96%) i Bon Preu (9,32). En nombre d'establiments encapçala el rànquing Dia (22,01%), seguit de Condis (10,20%) i de bonÀrea (7,5%). Pel que fa al rànquing de facturació, Mercadona continua liderant el llistat. En el segon lloc, Bon Preu passa per davant del grup Dia, seguits de Carrefour, Eroski, bonÀrea i Consum.

Més responsablesi rendibles

Entre les principals conclusions en matèria de comptabilitat social, l'Anuari destaca que les empreses socialment responsables (amb actuacions d'RSC en almenys quatre dels àmbits considerats a l'estudi) tenen un rendiment per metre quadrat un 38% superior a la mitjana del sector. Les pràctiques més habituals en RSC són donacions i/o patrocinis (58,6%), sistemes d'estalvi energètic (56,6%), programes de compra a proveïdors locals (50,9%) i de reciclatge (50,9%).

Pel que fa a la contractació, el 82,8% dels treballadors tenen contracte indefinit, per sobre del 77,9% del conjunt de l'economia, o del 79,5% del sector comerç. De fet, el 36,6% de les empreses de gran distribució a Catalunya tenen 9 de cada 10 treballadors amb contracte fixe. Pel que fa a l'absentisme laboral, se situa en el 4,31%, però es redueix fins al 2,8% en empreses que tenen «formació i persones» com la seva principal partida d'inversió.