Per als productors europeus de colza, les abelles mel·líferes que brunzeixen al voltant dels camps poden superar els beneficis de l'ús de pesticides per combatre el dany causat per insectes, van dir investigadors franceses.

Un estudi desenvolupat durant quatre anys a França va revelar majors rendiments i guanys per als camps de colza on hi ha una gran quantitat d'insectes pol·linitzadors. Segons l'institut agrícola INRA i el Centre Nacional per a la Recerca Científica de França, aquest benefici es redueix en gran mesura mitjançant l'ús de pesticides que no eleven la productivitat prou com per compensar el seu cost.

Així, encara que més abelles i pesticides en aerosol augmenten els rendiments, els guanys poden ser majors quan només es depèn de la pol·linització de les abelles, van dir els investigadors.

Les troballes s'uneixen al lament de productors de llavors oleaginoses per la prohibició de la Unió Europea de neonicotinoides, químics responsables de la mort d'abelles, el que al seu torn genera pèrdues de cultius.

«Es poden aconseguir majors rendiments augmentant els agroquímics o augmentant l'abundància d'abelles, però els rendiments econòmics dels cultius només van augmentar gràcies a les abelles», van dir els investigadors.

Per als camps de colza amb molts pol·linitzadors, els marges bruts de mitjana van ser 15% més alts que en les parcel·les que no tenen, va evidenciar l'estudi.

Els investigadors van analitzar gairebé 300 camps entre 2013 i 2016, i van trobar rendiments i marges bruts fins a 40% més alts on hi ha una gran quantitat de polinizadores.

Les llavors de la colza, cada vegada més freqüent als camps gironins, es trituren per produir oli de cuina i com a matèria primera per a biodièsel.