26 de octubre de 2019
26.10.2019
Diari de Girona

Què es un kpi i per a què serveix?

26.10.2019 | 00:37
Què es un kpi i per a què serveix?

Les sigles KPI, dels termes en anglès Key Performance Indicator, signifiquen Indicador Clau d'Acompliment o Mesurador d'Acompliment, i fan referència a una sèrie de mètriques que s'utilitzen per sintetitzar la informació sobre l'eficàcia i productivitat de les accions que es duguin a terme en una empresa. La seva utilitat es basa a poder prendre decisions i determinar aquelles que han estat més efectives a l'hora de complir amb els objectius marcats en un procés o projecte concret. Els KPI també són coneguts com a indicadors de qualitat o indicadors clau de negoci, que poden ser utilitzats i aplicats a qualsevol àrea de negoci i sector productiu.

En un entorn tan canviant com és l'actual, cal comparar periòdicament els resultats que estem obtenint amb els objectius fixats. No hi ha eines més potents per a un directiu que els KPI. Aquests són la base del management actual, ja que ens permetran esbrinar si anem per bon camí o si hi ha desviacions negatives. Si no estem obtenint els resultats esperats, els KPI ens permetran adonar-nos-en i poder reaccionar a temps. Els KPI sempre han estat allà, una altra cosa molt diferent és si els hem descobert o si coneixent-los, no els hem aprofitat.

El que no es pot mesurar no es pot controlar, el que no es pot controlar no es pot gestionar i el que no es pot gestionar no es pot millorar. Per ajudar-te a entendre millor que és un KPI, a continuació pots veure les seves característiques bàsiques:

- Mesurable: Anteriorment he esmentat que els KPI són mètriques, per tant, la seva principal característica és que són mesurables en unitats.

- Quantificable: Si es pot mesurar, es pot quantificar. Per exemple, si parlem d'unitats monetàries, les quantificarem en euros o dòlars. També hi ha molts indicadors de gestió que es mesuren en percentatge.

- Específic: S'ha de centrar en un únic aspecte a mesurar, ha de ser concret.

- Temporal: Ha de poder mesurar-se en el temps. Per exemple, podem voler mesurar diàriament, de forma setmanal, mensual o anual.

- Rellevant: El propi terme fa referència a aquesta informació, «indicadors clau de gestió». Únicament serveixen aquells factors que siguin significatius per a la nostra empresa.

A més, hi ha altres característiques més tècniques com:

- El director general i l'equip directiu de l'empresa són els que actuen en funció dels KPI. Aquests directius prenen decisions i fan preguntes als seus equips a partir dels mateixos.

- Els KPI exigeixen un clar compromís i responsabilitat, tant de directius com de càrrecs intermedis o, fins i tot, d'altres professionals sense subordinats.

- Els KPI sempre promouen accions que suposin un impacte positiu en l'acompliment de l'empresa. Cal evitar situacions en què una mètrica mal definida provoqui comportaments disfuncionals a l'organització.

- Un exemple de KPI: Pensem en una empresa de missatgeria que tingui com a clau del seu negoci la fiabilitat en el lliurament dels seus paquets i com a KPI fonamental la puntualitat dels seus vehicles en els serveis. Aquest indicador es controlaria des de la Direcció General i des de la Direcció d'Operacions tots els dies.

Aquest indicador és un KPI que té un impacte en:

- La reducció de costos (menys combustible, vehicles de reforç...).

- La satisfacció dels clients que tindran en compte la seva fiabilitat davant la competència.

-L'ambient laboral dels conductors, ja que no hauran de suportar les queixes dels clients, allargar els seus torns i, a més, potser cobraran incentius.

- La capacitat de planificació de les operacions de l'empresa, evitant inversions innecessàries.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook