26 de octubre de 2019
26.10.2019
Diari de Girona

el valor liquidatiu en els plans de pensions

26.10.2019 | 00:37
el valor liquidatiu en els plans de pensions

Les pensions, o més aviat el seu futur, són una cosa que preocupa, i molt, els ciutadans. Perquè les públiques, tal com les coneixem ara, no es poden garantir a mitjà termini, i per aquest motiu les institucions estan promovent la contractació de plans privats d'estalvi perquè, un cop s'arribi a la jubilació, es pugui seguir mantenint el mateix nivell de vida.

Així, en els últims anys aquests productes d'inversió han anat adquirint cada vegada més popularitat. Tot i que a Espanya encara anem a la cua respecte a la resta d'Europa, a poc a poc els plans de pensions van creixent i tenint més penetració.

En ser els plans de pensions un mètode d'inversió a llarg termini i en haver dipositat en ells els nostres estalvis, convé saber molt bé com funcionen i les seves característiques abans de contractar-los. I una de les més bàsiques és el valor liquidatiu.

Recordem que els plans de pensions són instruments d'inversió col·lectiva, és a dir, reuneixen els diners de molts estalviadors per invertir-los en diferents actius que donin rendibilitat, en aquest cas a llarg termini -de cara a la jubilació. Per tant, quan es contracta un pla de pensions s'està entrant en un instrument d'inversió conjunt, amb més gent.

Així doncs, quan s'entra en un pla d'aquest tipus realment s'estan comprant participacions d'ell, i per saber quantes en concret cal dividir el capital invertit entre el valor liquidatiu. I aquest valor és el preu de cada participació. És a dir, si inverteixes 20.000 euros en un pla de pensions i et donen 500 participacions, el valor liquidatiu serà 40.

El valor liquidatiu es calcula cada dia i és el resultat de la suma total dels actius que hi ha a la cartera d'inversió -en el pla de pensions- menys les despeses de gestió que es cobren.

La xifra resultant cal dividir-la entre el nombre de participacions que hi ha, la qual cosa donarà lloc a aquest valor. El valor liquidatiu és igual al valor d'actius del pla menys les despeses de gestió dividit per les participacions.

La funció principal que té el valor liquidatiu és mesurar l'evolució del pla de pensions i la seva rendibilitat. És a dir, ens informarà de com estan creixent o disminuint els diners que hem invertit.

Per tant, és un concepte fonamental per a les gestores de plans, ja que així poden calcular la rendibilitat dels seus productes i ajustar les seves opcions d'inversió si fos necessari.

D'aquesta manera, es tracta d'un terme que no és molt complex però que requereix la seva observació com una variable fonamental per comparar i triar correctament el nostre pla de pensions.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook