La generació millennial, la nascuda entre 1980 i finals del segle XX, és optimista amb l'ocupació, es preocupa per temes com el medi ambient, la cultura o la violència de gènere i, encara que no li dóna importància al matrimoni, solen emancipar-se per viure amb les seves parelles. Aquest és un perfil general que es desprèn de l'estudi que Funcas ha realitzat sobre 3.000 joves d'aquesta generació, en concret dels nascuts entre 1985 i 1999 (de 20 a 34 anys). Es tracta, segons va explicar la institució, de la major mostra recollida en un treball com aquest. Així, en la seva llista de prioritats el primer lloc l'ocupa «tenir una bona feina» (38%), per davant de gaudir del temps lliure (19%) o crear una família (18%). De fet, la majoria dels enquestats ja treballen (un 68%), tot i que nou de cada deu ho fa per compte aliè.

Pel que fa a les condicions, el 82% diu estar content amb la seva feina, encara que les principals raons per a aquesta opinió són «l'entorn» laboral, «l'interès» o «l'horari», per sobre de la remuneració. El 18% que diu estar «descontent» amb la seva ocupació dóna com a motiu el seu baix salari, per davant que l'activitat sigui «poc interessant», «estressant» o tenir «un horari dolent».

L'enquesta mostra, a més, uns millennials que són conscients que viuen millor que els seus pares. Gairebé dos de cada tres ho veu així, principalment per la diferència de la «qualitat de vida» entre les dues generacions. Hi ha un 41% que creu que els seus progenitors vivien millor i parlen d'una millor situació en l'ocupació en dècades passades.

Tot i això, el 55% dels joves que estan estudiant creuen que trobaran feina en els propers sis mesos. Es tracta del mateix percentatge obtingut per Funcas quan ha fet aquesta pregunta als milenials que actualment estan a l'atur.

Una de les responsables d'aquest estudi, Elisa Chuliá, va admetre que la imatge obtinguda d'aquests joves a través de l'enquesta no té a veure amb l'actitud «descontenta» que es deixa veure en algunes ocasions als mitjans de comunicació. Així, defineix els millennials com a individus amb «intel·ligència pràctica», és a dir, que aconsegueix «viure el millor possible dins de les condicions que els han tocat».

Chuliá va destacar la importància d'aquestes xifres si es té en compte que els enquestats seran d'aquí a 20-30 anys els adults d'aquest país. Segons la seva opinió, tenint en compte les seves preocupacions, com l'ocupació, es podrà determinar l'actitud i l'impuls que tindran en el futur.

Pel que fa a l'habitatge, el 43% viu amb familiars (principalment amb els seus pares), mentre que el 41% viu amb la seva parella, el 8% sol i el 8% restant comparteix pis. En aquest últim cas, nou de cada deu afirmen estar a gust amb la seva situació, mentre que un 8% preferiria estar vivint en parella o sol.

La majoria (el 46%) viuen en propietat aliena (dels seus pares o altres familiars), davant del 35% que ho fa de lloguer i el 18% en habitatges de la seva propietat. De mitjana, els milenials aporten uns 335 euros mensuals, ja sigui per al lloguer, la hipoteca o les despeses, una xifra que per al 76% suposa un «esforç moderat» i per a un 24% un «gran esforç» econòmic. De fet, el 41% dels enquestats té plans de comprar un habitatges en els propers 5 anys.