CaixaBank Research ha rebaixat en tres dècimes la seva previsió de creixement per a aquest any, fins a l'1,9%, i en dues dècimes la del proper, fins a l'1,5%, en constatar que l'economia espanyola creix a un ritme més moderat de l'anticipat i que hi ha desacceleració «gradual» de la creació d'ocupació. Així ho assenyala el servei d'estudis de l'entitat en el seu últim informe mensual, corresponent al mes d'octubre, després de la revisió estadística feta per l'INE de la comptabilitat dels últims 23 anys i els últims indicadors econòmics.

L'anàlisi apunta que les noves dades mostren una demanda interna que avança a ritmes més moderats del previst, fruit d'un entorn internacional «més exigent», quelcom que porta a la revisió a la baixa de les seves previsions, fins a l'1,9% aquest any i a l'1,5% el 2020.

Aquestes noves estimacions de CaixaBank Research suposen dues dècimes menys del creixement previst pel Govern per a aquest any (2,1%) i tres menys respecte el pronòstic del proper exercici (1,8%). D'aquesta forma, el servei d'estudis de l'entitat se suma a la rebaixa generalitzada de previsions sobre Espanya feta en les últimes setmanes per diferents organismes, com el Banc d'Espanya, BBVA Research, Funcas o el Consell General d'Economistes.

Segons els seus càlculs, els últims indicadors d'activitat mostren que el comportament dispar entre el sector serveis i el sector industrial es manté, i apunta a un creixement entre juliol i setembre d'aproximadament un 0,3% o 0,4%. Segons la dada avançada per l'INE, el PIB hauria mantingut el seu creixement al 0,4% en el tercer trimestre.

Així mateix, l'informe avisa que la creació d'ocupació es desaccelera gradualment, ja que l'afiliació a la Seguretat Social va créixer un 2,5% interanual a l'agost, inferior al mes anterior (2,6%), mentre els salaris continuen a l'alça.

En aquesta evolució hi influeix que la desacceleració del consum privat s'ha traslladat a l'augment de l'estalvi, mentre que el saldo per compte corrent es manté estable gràcies al menor ritme importador.

Per la seva banda, CaixaBank Research apunta que el mercat immobiliari ofereix «indicis de moderació», ja que el preu de taxació d'habitatge va minorar el seu ritme d'avanç en el segon trimestre, i els indicadors d'oferta s'estan desaccelerant. De cara als propers trimestres, augura que la moderació del ritme de creixement del sector tindrà continuïtat, en un context d'alentiment del ritme de creixement econòmic.