L'economia catalana va registrar, segons dades de l'Idescat, un creixement de l'1,8% interanual del PIB durant el tercer trimestre del 2019, un creixement que se situa set dècimes per sobre de la zona euro, però dues dècimes pr sota de la mitjana espanyola. En termes intertrimestrals, el PIB català va avançar un 0,4%, un ritme més moderat que en la primera meitat de l'any, però també, superior al de la zona euro (0,2%). Els darrers mesos l'activitat econòmica a Catalunya va seguir condicionada per l'escenari econòmic internacional. Així, el creixement registra una pèrdua gradual de dinamisme, afectat per la feblesa del comerç internacional i pels efectes que va tenir en termes de confiança econòmica i sobre l'evolució de l'industrial.

El sector serveis

El sector de serveis -el més rellevant a l'economia catalana en termes del seu pes específic- va créixer un 2,8% interanual el tercer trimestre del 2019, una dècima més que el segon trimestre. L'activitat de la construcció es va moderar el tercer trimestre, amb un creixement d'un 3,4% interanual. No obstant això, aquest ritme de creixement segueix per sobre de la resta de grans sectors. El sector industrial, el més obert a l'exterior i més afectat per l'afebliment del comerç mundial, va mantenir el mateix ritme de retrocés que el segon trimestre (-0,7% interanual). L'activitat del sector agrari i pesquer disminueix un 2,8% interanual. El mercat de treball va continuar oferint senyals positius, amb un creixement de l'ocupació del 2,0% interanual, segons l'Enquesta de població activa, i del 2,4%, segons l'afiliació a la Seguretat Social. No obstant això, el fort dinamisme de la població activa, que s'accelera fins a un 2,3%, provoca un petit augment de la població en atur. Així, després d'anys de descens continuat, la taxa d'atur es va situar en un 10,9%. D'altra banda, la població ocupada indefinida va créixer un 3,5% interanual i la temporal, un 2,4%.