El Centre Comercial Espai Gironès de Salt ha rebut el Certificat d'Eficiència «Classe A» per a edificacions ja existents, que atorga per l'Institut Català d'Energia de la Generalitat (Icaen). Aquesta certificació oficial va ser creada amb el doble objectiu d'endurir les exigències de disseny d'edificis d'obra nova i d'impulsar la rehabilitació energètica d'immobles ja construïts per reduir el consum.

L'obtenció de la certificació energètica «A», la màxima que s'atorga, és «el resultat del compromís que té el centre comercial en les seves polítiques amb el medi ambient», a partir de l'impuls «d'accions que fan millorar la sostenibilitat de l'edifici», assenyalen fonts d'Espai Gironès.

Aposta per l'eficiència

Des que el 2014 es va aconseguir la certificació energètica B+, l'Espai Gironès ha reduït un 18% el consum d'energia, gràcies a «la millora continuada en els processos de gestió energètica que està realitzant el centre» i al «millor comportament i l'ús que fan arrendataris i visitants de l'edifici», precisen les mateixes fonts.

La certificació de l'Icaen fixa set categories alfabètiques -de l'«A», que reconeix la gestió excel·lent, a la «G», la que obtenen les edificacions que compleixen els mínims requerits- i fa l'estimació del consum energètic de l'edifici i de les emissions de CO2.

El gerent de l'Espai Gironès, Paul Jordà, explica que «des del centre comercial ens sentim molt orgullosos amb l'obtenció d'aquesta 'A' en la certificació energètica, tenint en compte que és un edifici construït el 2005» i que, per tant, adaptat a «una normativa anterior al nou Codi Tècnic d'Edificació, la qual cosa fa que aquesta certificació sigui molt més rellevant i notòria».

En aquest context, Jordà assenyala que «la certificació ens renova la il·lusió per continuar millorant». Entre els mesos de gener i juliol, el centre comercial va guanyar un 8% de visitants respecte del mateix període del 2018.