16 de novembre de 2019
16.11.2019
Diari de Girona

El 56% dels «baby boomers» catalans pateixen per la pensió de jubilació

Segons un informe del BBVA, els catalans nascuts entre 1957 i 1977 no creuen que els ingressos els permetin viure sense dificultats durant la vellesa A la majoria els agradaria jubilar-se als 65 anys o fins i tot abans

16.11.2019 | 01:28
El 56% dels «baby boomers» catalans pateixen per la pensió de jubilació

Més de la meitat dels catalans nascuts entre el 1957 i el 1977 no creuen que els seus ingressos els permetin obtenir una bona pensió quan es jubilin, segons es desprèn de la VII Enquesta sobre l'Estalvi de la Població Espanyola elaborada pel BBVA. Segons aquest informe, 8 de cada 10 persones entrevistades consideren que té sentit estalviar per a la jubilació.

La setena enquesta de l'Institut BBVA de Pensions té com a novetat que tots els enquestats van néixer entre el 1957 i 1977.

Els baby boomers reconeixen molt majoritàriament que la vida que han tingut fins ara ha estat millor que la dels seus pares: així ho pensa el 71%, mentre que només el 9% creu que ha estat pitjor. No obstant això, la majoria va declarar que li resulta difícil arribar a final de mes, i el 36%, que hi arriba just. La majoria dels enquestats (68%) van mostrar-se molt o bastant d'acord amb que cada persona pugui triar lliurement fins quan treballa, fins i tot a costa de perdre part de la seva pensió, de jubilar-se abans. Ara bé, posats a triar, a la major part dels entrevistats actius (63%) els agradaria jubilar-se abans dels 65 anys, i només al 7%, més enllà d'aquesta edat. L'edat mitjana desitjada per la jubilació se situa al voltant dels 62 anys, en línia amb la mitjana nacional.


66 anys

No obstant això, la mitjana d'edat a la qual els entrevistats actius creuen que podran jubilar-se és als 66 anys. Aquestes preferències no van acompanyades d'una gran confiança en la capacitat de sistema de la Seguretat Social de proveir pensions suficients. De fet, a la pregunta «Creu que cobrarà la pensió des que es jubili fins al final dels seus dies?», un terç dels entrevistats contesten negativament.


Dubtes sobre la pensió

El 61% dels futurs baby boomers pensionistes de Catalunya creuen que la seva pensió serà el seu únic ingrés quan es jubilin (davant el 64% de la mitjana nacional). Tot i això, només un de cada quatre té una idea aproximada del que cobrarà de pensió quan es jubili (25%). D'ells, el 40% s'ha informat a través de consultes a la Seguretat Social i el 38% ha utilitzat càlculs propis.

Pel que fa a la quantia de la pensió, una àmplia majoria del 77% dels enquestats afirma que el total de la pensió que cobraran al llarg de la seva vida de jubilat serà menor a tot el cotitzat durant la seva etapa laboral. Aquesta preocupació pot tenir a veure amb la seva confiança moderada en què el sistema de la Seguretat Social sigui capaç de pagar pensions adequades fins al final dels seus dies, però també pot obeir al desconeixement sobre la relació actual entre cotitzacions realitzades i pensions percebudes.


L'habitatge com a actiu

Vuit de cada deu baby boomers (77%) compten amb habitatge en propietat: d'ells, el 78% només té un habittge, el 15%, dos habitatges, i el 7%, més de dos. De tots els propietaris d'habitatge, el 58% està pagant en aquests moments una hipoteca. El 63% de tots els entrevistats amb habitatge en propietat declaren la seva disposició a usar-la com a font de finançament si algun dia els fessin falta més diners per viure. Les fórmules que faria servir aquest col·lectiu són variables: vendre l'habitatge i anar-se'n a viure a una altra part és el més esmentat, encara que una part important també optaria per hipotecar-se com a garantia d'una renda vitalícia.

Preguntats pel model de vida del cohousing, a un 82% dels entrevistats els sembla una bona idea. D'ells, gairebé nou de cada deu constesten afirmativament a la pregunta de si els agradaria viure, quan siguin grans, en una d'aquestes comunitats d'habitatges específiques per a gent gran amb accés a serveis apropiats a la vellesa.

En tot cas, un de cada tres (29%) declara que si es trobés en una situació de dependència preferiria viure en una residència. Tot i això, l'opció que en major mesura prefereixen els baby boomers és la de viure a la pròpia casa sota la cura de professionals (41%), si bé una mica més d'una quarta part preferirien viure a casa d'un familiar.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook