El Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya creixerà un 1,8% el 2019 i un 1,6% el 2020 segons l'informe 'Situació Catalunya' elaborat per BBVA Research. El banc calcula que la «incertesa» a Catalunya durant el mes d'octubre per la reacció a la sentència del procés, va afectar amb un impacte «d'entre una i dues dècimes» en el PIB de Catalunya i més de 200 milions d'euros. «L'impacte està sent negatiu, tot i que sembla ser temporal», va destacar l'economista en cap per a Espanya de BBVA Research, Miguel Cardoso, en l'acte de presentació de l'informe.

El primer semestre de 2019, Catalunya va continuar creixent a un ritme similar al de 2018, al voltant del 0,5% trimestral. No obstant això, l'última informació disponible apunta a que l'activitat es desaccelera a la segona part de l'any, on l'increment es podria situar, de mitjana, al voltant del 0,3% trimestral.

L'alentiment de l'economia

En aquest context, segons l'informe, diversos factors expliquen el menor ritme de creixement de l'economia catalana. Així, la demanda interna va mostrar una major desacceleració que l'esperada, principalment, per l'alentiment de la despesa de les llars catalanes. Això es deu a l'esgotament de la demanda embassada durant la crisi i dels efectes de les polítiques expansives, elements que van actuar de suport en anys anteriors. Aquesta desacceleració va ser una mica més intensa que a la resta d'Espanya.

A més, durant els primers mesos de 2019, l'augment de les exportacions de béns (2,1% fins l'agost) va ser feble. Per la seva banda, el turisme, amb un creixement de la despesa turística d'estrangerts al voltant del 3% s'estaria recuperant, recolzat principalment en l'augment de turistes estrangers, que fins al mes d'agost, hauria compensat l'atonia del turisme nacional. Per zones, la ciutat de Barcelona i la Costa Brava van experimentar el major dinamisme impulsades per l'entrada de visitants estrangers.

L'ocupació creix poc

ocupacióSi es compleix la previsió, es podrien crear 115.000 llocs nous de treball a Catalunya. Això permetria reduir la taxa d'atur fins a un 11% de mitjana el 2020, encara 2 punts percentuals per sobre del nivell d'abans de la crisi. No obstant això, les dades disponibles de 2019 apunten que s'està desaccelerant el ritme de creació d'ocupació.

Factors que influeixen en l'alentiment

A l’escena global, els dubtes sobre el Brexit segueixen representant un dels riscos mnés evidents. Catalunya estaria entre les comunitats que es podrien veure menys afectades en el conjunt d’Espanya a causa del menor pes de la despesa turística en el PIB regional. A més, l’impacte de les exportacions de béns també pot ser limitat, donat el pes del Regne Unit, un 5,5% de quota sobre el total de les exportacions. Alhora cal afegir l’augment de les tensions comercials entre els Estats Units, la Xina i la UE, que també condiciona l’evolució del sector exportador. A nivell domèstic, la incertesa es manté elevada.