30 de novembre de 2019
30.11.2019
Diari de Girona

Catalunya, tercera autonomia amb més percentatge d'hipoteques fixes

El 53,15 per cent dels préstecs que es concedeixen a la comunitat tenen un interès estable perquè els consumidors volen evitar ensurts amb les variacions dels tipus que hi pugui haver a mitjà i llarg termini

30.11.2019 | 01:59
Catalunya, tercera autonomia amb més percentatge d'hipoteques fixes

L'última informació estadística dels registradors de la propietat, referida al tercer trimestre de l'any, certifica la preferència dels catalans per les hipoteques fixes. Entre juliol i setembre, el 53,15% dels préstecs formalitzats per comprar habitatge a l'autonomia van ser d'aquesta modalitat, proporció que és la tercera més alta de totes les comunitats i supera en més de 10 punts la mitjana estatal (42,76%). Actualment, amb la taxa de referència dels préstecs variables en negatiu (-0,304% a l'octubre), la modalitat del preu estable s'ha convertit en majoritària. És producte d'una creixent inclinació dels consumidors a evitar ensurts amb les variacions a mitjà i llarg plaç dels tipus d'interés.

«La contractació a tipus d'interès fixos suposa el màxim de la sèrie històrica, delimitant clarament la tendència pel que fa a la contractació de nous crèdits hipotecaris, en què la modalitat de tipus d'interès fix està agafant una major força en la dinàmica del propi mercat. La conseqüència de tot això és que la contractació a tipus d'interès variable se situa en mínims històrics», exposa el servei d'estudis dels registradors en un recent informe en comentar els resultats resgitrats al conjunt de l'Estat. Aquest mateix document remarca que quatre autonomies «segueixen mantenint-se» amb les majors taxes d'hipoteques fixes: Astúries, Múrcia, Catalunya i Comunitat Valenciana.

En realitat, els bancs espanyols

treballen amb tres tipus d'hipoteques en relació al grau d'estabilitat del preu: les fixes, d'interès immutable; les variables, subjectes a les variacions de l'euribor o un altre índex de referència, i les mixtes. Aquestes últimes consisteixen en què el client contracta un interès fix per una sèrie d'anys de la hipoteca, generalment inferior a cinc, i un variable per a la resta del termini concertat. Normalment, aquests préstecs es consideren com a fixos a efectes estadístics, el que pot dur a conjecturar que darrere dels números pot haver-hi un creixement vigorós de les hipoteques mixtes. No és el cas. El Banc d'Espanya ha constatat que aquests préstecs representen menys del 6% del total. L'aposta més forta de la banca i dels clients està sent per les hipoteques fixes en sentit estricte.

És una conseqüència també de les variacions en els tipus mitjans d'interès. Els catalans que van contractar préstecs fixos amb garantia hipotecària al tercer trimestre del 2019 ho van fer amb un preu mitjà (sense incloure comissions i despeses) del 2,74%, més barat que l'observat a principis d'any (3,08%). En el mateix període, les hipoteques variables s'han encarit, passant de l'1,89% inicial de mitjana a l'1,94%. Aquesta última taxa implica que el diferencial aplicat sobre l'euribor va fregar els 2,27 punts.

«Els tipus fixos són, per la seva naturalesa, més alts que els variables, però incorporen la tranquil·litat de no veure's afectats pel moviment dels tipus d'interès.

Sempre es pagarà el mateix», assenyala l'Associació Hipotecària Espanyola en una guia, i a més recomana: «En cas d'escollir (tipus) variables o mixtes, calculeu la seva capacitat d'endeutament en un escenari de tipus a l'alça». Algunes organitzacions de consumidors (l'OCU, entre elles) estan aconsellant les hipoteques variables en considerar que el panorama de tipus baixos d'interès durarà diversos anys més.


Diferència de cost

La diferència de cost que hi ha entre una i una altra modalitat es pot veure així: per a un préstec de 80.000 euros a 25 anys, la quota mensual suposa, al preu mitjà calculat pels registradors, 369 euros en la modalitat fixa i 337 en la variable. Una diferència de 384 euros a l'any que canviarà segons ho facin els tipus d'interès.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook