14 de desembre de 2019
14.12.2019
Diari de Girona

Classes d'actius i els seus riscos (i)

14.12.2019 | 00:50
Classes d'actius i els seus riscos (i)

Quan una sèrie d'actius financers comparteixen característiques i es comporten de manera similar, en terminologia financera es parla de classe d'actiu. Algunes de les principals classes d'actius són accions, bons, mercats monetaris o actius immobiliaris. Cadascuna de les classes d'actius té una sèrie de característiques en comú i, per tant, a l'hora de configurar una cartera és convenient tenir en compte com interactuen aquestes classes entre elles. Una cartera és un grup d'actius, i la seva evolució depèn del rendiment i risc del conjunt de tots els actius que la conformen. Cada classe d'actiu té un perfil de risc diferent, i en funció de com els barregem podem obtenir una volatilitat major o menor. Per simplificar, agrupem en 5 classes els actius principals a l'hora d'invertir:


1. Renda variable

Les accions de les empreses són formalment participacions en el capital social de les societats. Això vol dir que tècnicament quan les vam adquirir vam passar a ser propietaris en part d'aquestes empreses i els seus negocis. El preu de les accions reflecteix on es creua l'opinió dels inversors que volen vendre i comprar pel que fa al valor de l'empresa.

Formar-se una opinió sobre el que val una empresa és bastant subjectiu i per aquest motiu els preus pugen i baixen amb força volatilitat. El valor per a l'inversor està relacionat amb l'evolució dels negocis de l'empresa i els beneficis que generarà i que, en última instància, li revertiran. Com que els inversors projecten les seves estimacions cap al futur, de vegades una lleugera variació de les previsions pot afectar de forma més pronunciada el preu que el mercat està disposat a pagar.


2. Renda Fixa

La renda fixa consisteix en el préstec de capital. Quan comprem bons d'una empresa, li estem prestant diners a canvi que ens els torni a una taxa d'interès estipulada en el futur. Com que els fluxos futurs són menys incerts, ja que sabem l'interès que ens pagarà l'empresa pels diners prestats, les oscil·lacions de preu solen ser menors en aquest tipus d'actius.

No vol dir que la renda fixa estigui exempta de qualsevol risc. En primer lloc, si l'empresa fa fallida, és possible que no estigui en condicions de tornar els diners prestats. Els bonistes tenen preferència sobre els accionistes en cas de fallida per rebre compensació després de la liquidació dels actius, però tot i això, el procés de fallida és lent i costós. No obstant això, el risc principal a la pràctica per a aquells inversors que comprin bons d'empreses solvents i bona qualificació creditícia és que els tipus d'interès pugin o baixin. Si els tipus d'interès pugen, els bons que tenim en cartera passaran a valer menys.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook