23 de desembre de 2019
23.12.2019
Diari de Girona

Els diners improductius de les famílies es dupliquen: 691.000 milions d'euros

Els dipòsits de les llars espanyoles a la banca han crescut un 86 per cent en els darrers cinc anys

23.12.2019 | 00:19

Gairebé 700.000 milions d'euros. Aquests són els diners que els espanyols tenen dipositats a la vista a les entitats financeres. Es tracta de diners improductius. La banca els remunera amb un 0,03% de mitjana, un percentatge que equival gairebé a res. La xifra -691.196 euros en concret- correspon al tancament del passat mes d'octubre, segons les últimes dades del Banc d'Espanya, i és un 86% superior a la de finals de 2014, quan es va situar en 370.242 milions. És a dir, gairebé s'ha duplicat.

El context financer explica, en bona mesura, aquesta evolució. I és que, al març de 2016, el Banc Central Europeu va culminar la seva política de reducció de tipus d'interès en situar el preu dels diners en el zero per cent, així que les entitats financeres van deixar de remunerar els dipòsits a termini, que era la fórmula més comuna entre els estalviadors més conservadors d'obtenir algun guany dels seus diners sense exposar-los als vaivens del mercat.

Per posar un exemple, aquests productes obtenien una rendibilitat del 5% a l'estiu de 2008, poc abans que la fallida de Lehman Brothers al setembre d'aquell any disparés la crisi. A l'octubre de 2019, un dipòsit a un termini de més de dos anys, els que tradicionalment rebien millors remuneracions, estava en el 0,08%. Aquest producte concret arribava als 116.488 milions el 2014 i només als 17.938 milions al tancament de 2018. En aquest últim exercici, per cada euro en dipòsits a termini, n'hi havia quatre a la vista, quan el 2014 els primers superaven en 15.000 milions els segons.

Borsa, fons o plans

D'aquesta manera, bona part dels diners que a l'època de tipus d'interès alts -els mateixos que suposaven un suplici per als que tenien referenciada la seva hipoteca a l'Euribor- es trobaven guardats en dipòsits a termini s'han convertit en un actiu improductiu davant el temor dels inversors a obtenir amb el mateix superiors rendibilitats a través de la seva inversió en borsa, fons o plans de pensions, tots ells amb el seu diferent grau de risc.

La situació de les empreses és similar. Els dipòsits a la vista de les mercantils han passat en aquests últims cinc anys de 124.124 a 222.847 milions. L'interès que perceben és una mica superior, però també pot equiparar-se a res perquè puja al 0,08%. En tot cas, però, hi ha una sensible diferència, i és que les entitats financeres van començar a cobrar-los pels diners ingressats a termini. El tipus mitjà ponderat en acabar octubre era del 0,15% i en els dipòsits a un any pujava al 0,17%. En els que van d'un any a dos, l'interès és positiu -el 0,03%-, de la mateixa forma que en els que superen els dos exercicis: 0,07%.

Cal tenir en compte que el BCE cobra el 0, 5% als bancs pels diners que tenen dipositats a l'entitat monetària europea. Es tracta d'una mesura que intenta impulsar-los a prestar més a empreses i famílies. És en aquest context en el qual cada vegada se senten més veus que adverteixen de la possibilitat d'ampliar el nombre de clients financers que podrien pagar pels dipòsits. Amb els tipus al zero per cent, la rendibilitat a la banca és cada vegada més difícil d'aconseguir i la necessitat d'obtenir majors ingressos -i reduir costos- augmenta.

Crèdit a l'habitatge

En aquest sentit, les dades del Banc d'Espanya reflecteixen com en els últims cinc anys ha crescut un 59,4% l'import de les noves operacions en el finançament d'habitatge -de 27.000 a 43.000 milions- i en un 110% en els crèdits al consum: de 16.300 a 34.400 milions. Aquests últims són ara per ara un dels productes més rendibles per a la banca. Tant és així que cobra un 7,27% de mitjana a cada operació. Per contra, en els préstecs per a l'adquisició d'un habitatge l'interès es troba en l'1,82%, mentre que en el finançament a les empreses es queda en l'1,72%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook