27 de desembre de 2019
27.12.2019
Diari de Girona

La pensió dels jubilats es redueix 12 cèntims per euro cotitzat en vuit anys

Actualment reben 1,36 euros per euro cotitzat quan abans de la reforma la mitjana era d'1,44 euros · Les previsions indiquen que el 2027, la mitjana baixarà fins als 1,28 euros

26.12.2019 | 23:24
La pensió dels jubilats es redueix 12 cèntims per euro cotitzat en vuit anys

Els jubilats espanyols reben una mitjana d'1,36 euros de pensió per cada euro cotitzat, és a dir, cobren en promig un 36% més del que van aportar al sistema segons l'Institut BBVA de Pensions.

Abans de la reforma de l'any 2011 que eleva progressivament l'edat de jubilació fins als 67 anys el 2027, la diferència entre la pensió rebuda i les cotitzacions aportades era del 44%, és a dir, els jubilats cobraven 1,44 euros de pensió per cada euro cotitzat. En menys de deu anys, s'ha reduit 12 cèntims per euro cotitzat. Per l'any 2027, quan l'edat de jubilació sigui de 67 anys, s'estima que aquesta bretxa baixarà fins el 28% (1,28 euros de pensió per cada euro cotitzat).

Més esperança de vida

El director de l'Institut BBVA Pensions, Luís Vadillo, va explicar que l'increment de l'esperança de vida crea desequilibris. «Per exemple, si una persona amb 40 anys de cotització es jubila als 65 anys, poc abans de fer els 77 anys ja haurà cobrat en forma de pensió tot el que ha aportat en cotitzacions durant la seva etapa en actiu». L'evolució demogràfica implicarà un augment de la despesa en pensions d'entre 5 i 7,2 punts del Producte Interior Brut (PIB) l'any 2035 i d'entre 7,6 i 13,6 punts del PIB al 2050 segons estimacions del Banc d'Espanya.

Vadillo va considerar que per reduir el dèficit de la Seguretat Social i fer el sistema sostenible, «es necessiten reformes estructurals tant per la banda dels ingresos com per la de les despeses». Una opció és «augmentar la pressió fiscal mitjançant la pujada d'impostos o l'eliminació de les bases màximes de cotització, amb els efectes negatius que això pot tenir sobre el PIB, els salaris...». Una altra possibilitat és «derivar cap al sistema ingressos públics procedents d'altres partides pressupostàries i per treure de la Seguretat Social les persones no contributives per finançar-les amb impostos». La més factible, però, per Vadillo, és «implementar reformes que redueixin la taxa d'atur i augmentin el mercat laboral, la productivitat i els salaris». Per la banda de les despeses, una alternativa és que cada persona que cotitzi tingui un compte virtual en el qual s'acumulin les cotitzacions. En el moment de la jubilació, els treballadors rebrien una pensió vitalícia en funció del temps cotitzat i ajustada a l'esperança de vida més un tipus d'interès.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook