18 de gener de 2020
18.01.2020

Què és la innovació oberta?

18.01.2020 | 01:10

Encara que sigui una obvietat, la innovació oberta és el contrari que la tancada. Tradicionalment, les companyies han gestionat la innovació de forma tancada, amb un sistema mitjançant el qual els projectes d'investigació es gestionen exclusivament amb el coneixement i els mitjans de la mateixa organització. Sota aquest model clàssic, els projectes només poden començar a l'interior de l'empresa, enfocats en el seu propi R+D i acabar en el seu propi mercat.

Per contra, en un món com l'actual en el qual el coneixement està àmpliament distribuït, les empreses han d'abandonar l'hermetisme tradicional. No es poden permetre el luxe de dependre únicament de la seva pròpia investigació i han de recórrer a processos d'innovació oberta, en què els projectes poden originar-se tan dins com fora de l'empresa, poden incorporar-se tant al principi com a fases intermèdies del procés d'innovació i poden arribar al mercat a través de la mateixa companyia o a través d'altres empreses (llicència de patents, transferències de tecnologia, etc.).

En la innovació tancada, totes les idees són internes. Per dur-les a terme es requereix tenir un equip intern amb treballadors de molt talent que han de descobrir, crear i generar valor pensant que són els únics que poden crear les millors solucions perquè coneixen de primera mà el negoci. El seu inconvenient principal és la limitació implícita de generació d'idees que té aquest sistema tan egocèntric. En canvi, en la innovació oberta les idees venen de dins de la companyia i de fora. Hi ha un equip col·laboratiu, amb talent de dins de la companyia i de fora, generant valor a partir del coneixement intern i extern, on entre tots s'aporten idees i solucions que impacten en el negoci. Els beneficis principals de la innovació oberta són:

- Reducció de costos: Sobretot en la fase de generació d'idees però també durant el desenvolupament i la seva sortida de l'organització (a través de diferents canals).

- Provoca una acceleració de la innovació, ja que permet reduir els cicles de creació de productes i serveis.

- Augmenta la creativitat a l'organització: La fase de generació de noves idees és més diversa i plural.

Els models d'innovació oberta són:

- In to in: Consisteix a permetre als empleats que aportin les seves idees innovadores i que participin en la presa de decisions.

- In to Out: És quan l'empresa llança un repte en què sol·licita ajuda a l'exterior.

- Out to in: Es produeix quan una persona o empresa externa presenta una idea sense haver-la sol·licitat.

- Out to out: Quan algú, particular o empresa, genera un valor sense que tingui cap tipus de relació establerta amb la teva empresa.

- Design thinking: Consisteix a escoltar el client i innovar junts, posant-lo a l'epicentre del procés, deixant-lo que t'ajudi a dissenyar la teva proposta de valor perquè aquesta sigui un èxit.

L'exemple d'innovació oberta més utilitzat és Google, que amb la compra de més de 300 projectes, start-ups i empreses de tercers ha arribat on ha arribat, amb un creixement difícil d'imaginar en els seus inicis. El cercador més important ha entès clarament que la seva expansió passava per alimentar-se d'un procés obert.

Un altre exemple més proper seria el de Mutua Madrileña, que ha apostat per impulsar un programa de gestió de la innovació centrat en millores internes i en la satisfacció del client. Per això, els seus empleats aporten idees en una comunitat d'innovació amb impacte sobre el negoci i l'assegurat. Una d'elles, per exemple, planteja accions per recuperar un any després clients que han marxat a la competència, la qual ha generat més de 4 milions d'euros de benefici. Per acabar, una frase per a la reflexió: «El valor de la innovació no està en evitar que et copiïn, sinó en aconseguir que tots et vulguin copiar», Enrique Dans.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook