En les transaccions per passar diners o informació de l'usuari A al B, l'usuari confia la seva operació a un tercer actor que fa d'intermediari (el banc, per exemple). El blockchain o cadena de blocs consisteix en una base de dades descentralitzada on aquest tercer intermediari queda eliminat, ja que tots els usuaris d'una xarxa tenen la informació sobre la transacció i la validen per consens, de manera que disminueixen les possibilitats de frau.