25 de gener de 2020
25.01.2020

Fons de deute alternatius, els «senior loans»

25.01.2020 | 01:23

Els senior loans o préstecs sènior consisteixen en l'ampliació d'un préstec ja existent a una empresa que no té qualificació creditícia, però que necessita refinançar el seu deute, finançar alguna compra o donar suport al creixement no orgànic (compres d'altres companyies). Aquesta classe de préstecs està assegurada pels actius del prestatari (la companyia que demana el préstec), però amb l'excepció que en la línia de prioritat per cobrar són els primers, fet pel qual són els més segurs de l'emissor. Els concedeixen grans empreses financeres, que «trossegen» els senior loans i els distribueixen per tot un mercat privat entre altres entitats i fons d'inversió, el que vindria a ser convertir aquest préstec sènior en un préstec sindicat.

Pel costat de l'interès, convé saber que els senior loans no ofereixen un tipus fix, sinó variable o flotant, ja que l'empresa que els sol·licita abona un diferencial fix més l'evolució d'un índex determinat (euríbor o líbor). Com tot producte d'inversió, els senior loans tenen els seus pros i contres.

Ja que estem en un entorn de baixes rendibilitats, precisament el principal avantatge és la seva major rendibilitat davant del deute públic, molt similar a la del deute high yield, a la qual s'uneix la seguretat en el termini, perquè depenen de l'evolució d'un índex de referència i no són de tipus fix. Igualment, són interessants perquè pateixen menys volatilitat, ja que s'adapten al mercat a través de l'índex referencial en cada moment.

No obstant això, entre els seus desavantatges hi ha el fet dels possibles impagaments ( default), la possibilitat que es renegociïn les condicions en cas de necessitat per part de l'empresa emissora, una menor liquiditat per comprar i vendre en el mercat i una rendibilitat que també s'ajusta al mercat gràcies a aquest índex referencial, de manera que tampoc ofereixen alegries inesperades.

Aquest instrument de «renda fixa corporativa» no està a l'abast dels inversors minoristes. Cotitza en un mercat privat al qual només tenen accés els inversors institucionals. D'altra banda, com he esmentat, les participacions que es col·loquen en aquest mercat no són tan petites com perquè un inversor minorista pugui aconseguir una diversificació suficient en la seva cartera de deute. Per tant, una de les úniques opcions possibles per utilitzar aquest tipus d'actiu de renda fixa privada és a través d'un fons d'inversió. Cada any augmenta la seva oferta, tant de gestores espanyoles com internacionals.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit