01 de febrer de 2020
01.02.2020

què és la tècnica «scamper»?

31.01.2020 | 23:39

a tècnica Scamper és un mètode per a la generació d'idees i nous punts de vista de forma guiada i ordenada. Scamper és una bona tècnica quan es desitja millorar o redissenyar un producte o servei. El seu avantatge és que és una eina fàcil d'utilitzar quan el procés imaginatiu d'un equip està encallat. Es basa en el poder de la pregunta com a element de foment del pensament divergent i de la capacitat creativa. Scamper és un acrònim anglosaxó, format per diverses paraules per així poder ser recordat amb facilitat. Les inicials de les paraules que el formen mostren les fases d'aquest procés: substituir elements, objectes, procediments, llocs, persones, idees i emocions. Combinar temes, conceptes, idees i emocions. Adaptar idees d'altres contextos, temps, escoles i persones. Modificar, transformar, afegir alguna cosa a una idea, producte o servei. Proposar altres usos diferents a les coses. Eliminar o reduir al mínim conceptes, atributs, parts o elements. Reordenar o invertir posicions, elements, canviar rols assignats, reorganitzar processos i accions. La forma d'aplicar-lo és:

1. Identificar el problema a resoldre. És el pas previ a la resolució d'un conflicte.

2. Fer les preguntes Scamper. Aplicar les preguntes Scamper per respondre-les entre el col·lectiu. No cal desestimar cap idea. En aquesta fase, no existeix el descart.

3. Organitzar les respostes. En aquest apartat es recopilen les respostes obtingudes.

4. Avaluar les idees. Ara sí, en aquest pas cal determinar quines són les prioritàries, quines són les vàlides per a la resolució del problema i quines són menys importants. En aquesta fase es descarten les no necessàries.

5. Seleccionar. Aquest últim punt és el més important. Hem de triar les idees que més s'ajusten a la nostra situació per resoldre el conflicte, mitjançant justificació escrita, exposant les raons del per què s'haurien d'aplicar aquestes idees.

Les preguntes Scamper són:

- «S» de substituir: Què podem substituir o canviar per aconseguir aquesta sèrie d'objectius? Què no podem substituir de cap manera? Pot substituir-se una peça o component per un altre? Què passaria si substituïm el procediment?

- «C» de combinar: Es poden combinar diversos projectes per unificar-los? Puc barrejar dos productes o serveis? Seria convenient adoptar idees de la competència? Què passa si barrejo departaments diferents de l'empresa?

- «A» d'adaptar: Puc adaptar-me a un altre mercat o públic objectiu? Puc adaptar aquest format per solucionar aquest conflicte? Puc adaptar-me a aquesta nova llei, norma o principi? Què puc adaptar de les meves funcions perquè un altre departament o treballador compleixi amb les seves?

- «M» de modificar: Què puc modificar per millorar aquest producte? Puc millorar l'experiència del client modificant algun aspecte? Què modifico perquè aquest producte duri més, sigui més fort, més veloç i més bonic?

- «P» de proposar: Puc utilitzar aquests productes per a una altra campanya? Quins altres productes puc crear o per a què es poden usar altres productes? Poden usar-se per un altre tipus d'usuari?

- «E» d'eliminar: Què passaria si eliminem aquest element? Puc eliminar alguna part del procés sense que es perdi qualitat? Puc eliminar els riscos o errors?

- «R» de reordenar: Puc reordenar els treballadors entre els diferents departaments per millorar el rendiment? Puc reordenar el calendari d'esdeveniments o de projectes? Puc reordenar estratègies, objectius, tècniques o eines? Puc reordenar l'ordre de fabricació del producte?

Finalment, una frase per a la reflexió: «D'altres han vist el que és i preguntat el per què. Jo he vist què podria ser i he preguntat per què no», Pablo Picasso.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook