01 de febrer de 2020
01.02.2020

els tipus d'interès

31.01.2020 | 23:39

Els tipus d'interès determinen el preu dels diners i és una de les principals eines de la política monetària d'un país o d'una àrea econòmica. Els tipus d'interès oficials venen marcats per l'autoritat monetària -en el nostre cas, pel BCE-. A partir d'ells i de les declaracions del Banc Central, s'estableixen unes expectatives sobre com serà en el futur, quelcom que té efectes sobre el consum i la inversió.

En èpoques en què l'economia es refreda o entra en crisi, els bancs centrals baixen els tipus d'interès per reactivar el consum i la inversió. El consum perquè estalviar compensa menys, ja que la rendibilitat que es pot obtenir és menor i es fomenta consumir a crèdit (més barat). La inversió, perquè el rendiment que es pot obtenir en invertir és més fàcil que superi el cost de la seva obtenció.

A més, la baixada dels tipus posa més diners disponibles a les butxaques dels que tenen crèdits, com bé han notat els titulars de les hipoteques en els últims anys.

Per contra, si l'economia creix ràpidament i amb força, les autoritats monetàries apugen els tipus d'interès per frenar-la i evitar el risc d'un creixement excessiu de la inflació.

La massa monetària seria un altre indicador similar, ja que les autoritats monetàries poden jugar amb els tipus d'interès o amb la quantitat de diners en circulació per aconseguir efectes similars: que els diners valguin més o que valguin menys.

En quina situació estem ara? Els tipus d'interès estan en mínims històrics, i sembla que estaran així i a nivells similars durant molt de temps; en aquest sentit, les hipoteques a tipus fix s'han situat en un nivell molt baix, quelcom que concorda amb la previsió que aquesta situació perduri en el temps.

La corba de tipus d'interès pot ser un indicador de la previsible evolució de l'economia. En resum, l'explicació és la següent: el normal és que els tipus d'interès dels bons a llarg termini siguin més grans que els dels bons a curt termini, ja que l'inversor assumeix un risc en un període de temps més ampli.

Històricament, s'ha vist que quan la corba de tipus s'aplana els tipus a llarg termini són similars als de curt termini -o fins i tot estan per sota- i s'anticipa una recessió. Ha succeït així en vuit de les nou vegades anteriors.

En quina situació estem ara? A l'agost de l'any 2019, els tipus a 10 anys van arribar a ser menors que els oferts en els terminis curts, d'1 a 6 mesos. En aquest moment, la situació s'ha normalitzat una mica (1,83% a 10 anys, per 1,58 a 6 mesos), encara que segueixen estant bastant propers.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook