L'evolució de la indústria farmacèutica en els últims anys ha aconseguit tant prevenir com curar malalties que abans es creien incurables. Entre altres factors que han fet això possible, han destacat el desenvolupament tecnològic i la inversió en R+D, que han permès crear nous medicaments. Segons dades del Banc Mundial, la taxa de mortalitat global ha retrocedit fins a 7 persones per cada 1.000 el 2017 (en contraposició de les 17 persones per cada 1.000 de 1960), quelcom motivat, entre altres factors, per aquests avenços.

A més, l'envelliment de la població als països desenvolupats ha augmentat el consum de medicines, fet que ha empès el creixement dels ingressos d'aquestes empreses. S'estima que l'esperança de vida en els països desenvolupats el 2018 va arribar als 82 anys per a les dones i els 76 anys per als homes.

On és el creixement?

S'espera que la indústria creixi un 5% anual fins al 2024, segons dades de The Economist. No obstant això, la demanda de noves medicines no s'espera que provingui dels països més desenvolupats, a excepció dels Estats Units, sinó més aviat de l'Orient Mitjà i l'Àfrica (+7,4% anualitzat) i Àsia (+ 7,1% anualitzat ). El creixement econòmic d'aquests països, unit a una millora de les condicions de vida, ha suposat un major accés a noves medicines i centres mèdics.

És bon moment per comprar?

És cert que és un sector que va créixer molt el 2019 (El MSCI World Health Care Total Return va créixer al voltant d'un + 22%), però segueix considerant-se una indústria amb fort potencial de creixement. A més, l'afavoreix el fet que és una indústria amb caràcter més defensiu, ja que les medicines són un producte de primera necessitat, de manera que podria resistir millor davant d'un potencial alentiment de l'economia.

Malgrat els avenços dels últims anys, encara hi ha un ampli camí pendent de ser recorregut; segueixen existint malalties que necessiten millores en el tractament i altres noves que van sorgint. A més, el creixement dels països emergents assegura, en certa part, que la demanda d'aquests productes es mantingui forta en el curt termini.

Com invertir en aquesta tendència?

Una de les maneres més intuïtives és comprar les accions d'algunes de les empreses esmentades anteriorment, però també es poden utilitzar altres instruments com fons d'inversió i ETFs.