La Generalitat de Catalunya vol liderar la transició de Catalunya cap a un model energètic «més net, sostenible i democràtic», segons paraules de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. Fa uns dies, en el seu programa de visita pel territori, Chacón va reiterar que l'aposta del seu Departament és aconseguir un major equilibri territorial en la implantació de les energies renovables.

L'objectiu del Govern català està encaminat a aconseguir un equilibri energètic més sostenible i amb totes les garanties possibles. Des de la conselleria d'Empresa i Coneixement s'assegura que el que es pretén és posar sobre la taula la urgència que implica la situació d'emergència climàtica que viu Catalunya i l'objectiu d'assolir la descarbonització del sistema energètic l'any 2050, reptes que exigiran la implicació de tot el país, segons una nota emesa pel Departament.

En aquest sentit, Chacón reivindica que el nou decret llei 16/2019, que regula implantació d'energies renovables, obri la porta al fet que s'aprofitin tots els recursos energètics de què disposa el país, «de manera que l'aportació territorial sigui més equilibrada», i que la futura Llei de la Transició Energètica ha d'aportar eines perquè les zones que acullin instal·lacions renovables se'n vegin beneficiades de manera directa.

La consellera recorda que no fer res no és una possibilitat, i insisteix que ara toca fer «un debat de país per determinar com assolim aquests objectius, o si les prioritats dels ciutadans són unes altres» i reitera que el debat de la Llei de Transició Energètica és el marc idoni per dur-lo a terme. Segons les primeres estimacions de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), Catalunya requereix disposar de 36.000 MW fotovoltaics i 12.000 MW eòlics no només per complir les directives europees o les resolucions del Parlament, sinó per eliminar l'impacte del model energètic en el clima l'any 2050. En l'actualitat, un 70% de les emissions de CO2 de Catalunya provenen del sector energètic. El Govern anima tots els territoris a aprofitar els seus recursos energètics, ja que d'aquesta manera es podria fer compatible l'aportació a la transició energètica, una millor adequació dels projectes al seu entorn i la reversió en el territori dels beneficis.

El Departament va insistir en aquestes línies d'actuació en una visita a la Terra Alta on, igual que alguns territoris gironins, com pot ser l'Alt Empordà, presenta moltes possibilitats de fer energia més neta a partir del vent. Generar energia eòlica obre un gran camp en la creació de noves possibilitats i hi ha zones de Catalunya que presenten una bona predisposició per les seves característiques naturals.

En aquest sentit la titular d'Empresa i Coneixement va reconèixer fa uns dies que, així com l'energia fotovoltaica serà la que podrà aportar bona part del país i igual com determinades zones exploten l'energia hidràulica, la Terra Alta és una comarca en un recurs energètic propi del segle XXI, el vent.

D'altra banda, la Generalitat de Catalunya participarà per segona vegada a la Marató de l'Estalvi Energètic, una campanya de sensibilització i bones pràctiques en el consum d'energia en ens i administracions públiques que destina l'estalvi econòmic aconseguit a accions contra la pobresa energètica i a la lluita contra el canvi climàtic, i que se celebrarà durant tot el mes de febrer, segons una nota feta pública pel Govern.

La Generalitat participarà en la iniciativa, que enguany celebra la 5a edició, amb 31 edificis corresponents a 11 departaments. En total, prendran part en la iniciativa 140 equipaments de diferents administracions, que impliquen 3.000 treballadors, 13.000 alumnes i 200.000 usuaris. Tot plegat respon a la voluntat del Govern català de fer passos encaminats a la difusió de l'estalvi energètic.