Les empreses de nova creació de Girona el 2019 van aportar un 51% més de capital que les que es van constituir l'any anterior. Segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), durant el 2019 es van crear 1.431 societats mercantils, que van desemborsar un capital combinat de 47,1 milions d'euros, una xifra molt superior a l'aportada durant el mateix període de 2018 tenint en compte que el nombre de societats creades l'any passat és pràcticament el mateix que els 12 mesos anteriors: Girona va comptar amb 1.431 noves empreses, 63 menys que el 2018.

En el capítol de les dissolucions, la cosa tampoc es va moure en excés. Durant el 2019 es van destruir a Girona 573 societats, un 3,4% més que el 2018, quan la xifra va arribar a 593 tancaments.

Vist en perspectiva, el 2019 va ser un any més aviat fluix pel que fa a la creació d'empreses. De fet, des de l'any 2011 que no hi havia una dada tan baixa de constitució de societats mercantils. Llavors, en plena crisi, el nombre va ser de 1.383 empreses, una xifra que ja venia creixent respecte als darrers anys: el 2009 es van constituir 1.332 societats i el 2010 n'hi va haver 1.274. A partir del 2012 (1.453 empreses) el ritme va anar pujant de forma progressiva, arribant al seu pic màxim de la dècada l'any 2016 amb 1.981 noves societats. A partir de llavors, la xifra ha registrat una davallada, registrant 1.579 societats el 2017, 1.494 el 2018 i 1.431 l'any passat.

Més ampliacions

Segons les dades de l'INE, un total de 260 empreses de les comarques gironines van ampliar capital el 2019, i ho van fer per 205 milions d'euros aproximadament. És un import menor que el capital augmentat per les empreses l'any 2018, que va assolir els 287 milions d'euros.

En l'àmbit espanyol, el nombre de noves societats mercantils va baixar un 1,2% el 2019 respecte a l'any anterior, fins a sumar 93.943 societats, a la vegada que es van dissoldre 30.454 societats, un 4% més. Només al desembre, es van crear 7.097 societats mercantils, un 4,2% més interanual, amb un capital subscrit que va superar els 544 milions (23,7% anual) i un capital mitjà subscrit de 76.761 euros (8,7%) . Segons les dades recollides per Europa Press, en l'últim mes de l'any passat van ampliar capital 2.467 societats, un 0,5% més, i el capital subscrit en aquestes ampliacions va créixer un 4,6%, al superar els 2.490 milions d'euros, mentre que el capital mitjà va augmentar un 4,1%, superant el milió d'euros.

Els rànquings autonòmics

Les comunitats amb major nombre de societats mercantils creades el passat any van ser Madrid (21.791 societats), Catalunya (18.143) i Andalusia, on es van crear 15.553 empreses. La xifra de Madrid és un 0,7% superior a la de 2018, la de Catalunya un 3% més i la d'Andalusia, en canvi, un 2,9% inferior. Les regions que menys societats van constituir en 2019 van ser la Rioja (443), Cantàbria (642) i Navarra (785).

Pel que fa a les societats mercantils destruïdes, les comunitats amb major nombre de dissolucions van ser Comunitat de Madrid (7.001), Andalusia (3.308) i Comunitat Valenciana (1.909). Per contra, les comunitats autònomes amb menys societats mercantils dissoltes van ser Comunitat Foral de Navarra (84), la Rioja (162) i Cantàbria (246).

En valors relatius, la Rioja va ser la regió on més va pujar el nombre d'empreses creades respecte a 2018, amb un avanç del 9,4%. La segueixen Catalunya (un 3,3% més) i Castella i Lleó (3%). Per contra, els majors descensos interanuals se'ls van anotar Cantàbria (-14,9%), Canàries (-7,3%) i Múrcia (-7%). Pel que fa a les societats dissoltes, Castella-la Manxa (72,8%) i la Rioja (31,%) van ser les que van protagonitzar els majors ascensos.