Nestlé va fer caixa el 2019 amb el cafè que fabrica la planta que la multinacional té a Girona, una de les més grans d'Europa. Segons els comptes de l'any passat, les càpsules de Dolce Gusto que es fan des de la factoria que el grup té a la ciutat, a Domeny, van suposar el principal negoci exportador de la divisió que la multinacional té a Espanya, que va arribar als 641 milions d'euros després d'augmentar un 11% en volum.

A la planta de Girona hi arriben anualment 92.000 tones de cafè verd, més de l'1% de la producció mundial. Allà es transformen en cafè soluble de Nescafé (segon producte pel que fa al volum d'exportació) i en les càpsules de Dolce Gusto, productes destinats fonamentalment a l'exportació (un 70% de la producció en el cas de Dolce Gusto i un 85% en el cas de Nescafé). Nestlé va informar que les vendes a l'exterior ja suposen el 32% de tot el volum de facturació de la seva divisió a Espanya, que el 2019 va ser de 1.995 milions d'euros.

La caldera de vapor

Nestlé també va destacar que una de les inversions més destacades que va fer a Espanya l'any passat van ser els 17,2 milions d'euros per fer la caldera per fer vapor amb els pòsits del cafè, que previsiblement es posarà en marxa al llarg d'aquest any. Les vendes de 1.995 milions d'euros suposen un augment d'un 3,7% més que l'any anterior en termes comparables, el major creixement dels últims vuit anys segons va recollir Efe.

En el conjunt de la Regió Ibèrica de la multinacional, que comprèn els mercats espanyol i portuguès, la multinacional va créixer un 4,2% en termes comparables respecte a l'exercici anterior i va tancar l'any amb una xifra agregada de 2.512.000 d'euros.

L'aposta de la companyia en recerca i desenvolupament va aportar prop del 48% de la xifra de negoci, ja que les innovacions van contribuir amb gairebé un 9% i les renovacions de diverses gammes de producte amb un 39%. La filial espanyola de Nestlé va registrar el 2019 un creixement de les vendes tant al mercat espanyol com en les exportacions, que van continuar a «bon ritme».