29 de febrer de 2020
29.02.2020

Els sectors defensius, una estratègia (i)

28.02.2020 | 22:59

Actualment ens trobem davant el cicle econòmic expansiu més llarg de la història, ja que acumulem més d'una dècada de creixement. Aquest fenomen no ha passat desapercebut per al mercat, ja que la renda variable ha pujat a escala global, si bé amb algunes diferències regionals (Eurostoxx 50 + 57% i S & P 500 + 273% des de gener de 2009).

Tot i que els indicadors macroeconòmics ja fa alguns anys que apunten cap a un cada vegada més acusat alentiment de l'economia, la renda variable no ha posat el fre i les accions cotitzen cada vegada més a múltiples més exigents. Davant d'aquest augment del nivell de preus i un esgotament del cicle econòmic expansiu, sorgeix la pregunta: on inverteixo ara els meus diners?

És complicat conèixer què passarà amb exactitud en els propers anys i quins actius podrien ser més adequats a cada moment del cicle. Abans de res, podríem començar amb una classificació entre les empreses cícliques i les no cícliques. Les empreses cícliques, com les relacionades amb les matèries primeres o les constructores, solen obtenir un benefici més gran quan l'economia creix a un ritme més elevat. Per exemple, en èpoques de bonança es construeixen més cases, per a això es consumeixen més matèries primeres i això repercuteix directament en el benefici d'aquestes companyies.

D'altra banda, les empreses no cícliques, o també anomenades defensives, com les de consum bàsic, farmacèutiques o companyies de serveis públics, no veuen el seu benefici tan reduït en períodes de recessió, ja que la demanda és relativament estable al llarg del cicle. No obstant això, en èpoques de bonança el seu benefici creix en ocasions a un ritme inferior que el d'altres empreses cícliques. Per exemple, la demanda d'aliments de primera necessitat o medicaments és més o menys estable, ja que les famílies mantenen el seu consum fins i tot en temps de recessió. Si ens centrem en la crisi de 2008, el preu de les accions de companyies amb biaix més defensiu va baixar, tot i que en menor mesura que el de les empreses cícliques.

D'altra banda, des de 2009, coincidint amb el cicle econòmic expansiu, el preu de les accions de les empreses defensives ha quedat per sota del de les empreses cícliques. Si haguéssim invertit en empreses cícliques, la nostra inversió s'hagués multiplicat gairebé per set vegades, mentre que la inversió en empreses defensives «només» s'hagués multiplicat per tres vegades. Com podeu observar, davant d'una potencial recessió, les accions amb un biaix més defensiu han tingut tendència a millorar el rendiment de les empreses cícliques. Per això, podria ser una opció per «defensar» la cartera d'inversió si el cicle econòmic s'esgota.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit