07 de març de 2020
07.03.2020

Els sectors defensius, una estratègia (iI)

07.03.2020 | 00:12

Pel que fa als sectors que són els considerats defensius cal destacar:


Consum bàsic

Aquest sector afegiria aquelles empreses que es dediquen a la fabricació o venda de productes que les famílies no poden o no volen eliminar de la seva cistella de la compra, al marge de la seva situació. Com que el seu consum no se sol veure tan perjudicat en funció de la marxa del cicle econòmic, la demanda d'aquest tipus de productes sol ser relativament estable. A més, són companyies que solen tenir una significant generació de caixa i els dividends tenen tendència a ser elevats. Aquest tipus de companyies es dediquen a la venda i producció d'aliments, begudes, béns per a la llar, productes dshigiene, etc.


Salut

Les companyies d'aquest sector centren els seus esforços a investigar i desenvolupar nous medicaments, amb l'objectiu de curar malalties i millorar la qualitat de vida d'aquells que tinguin algun problema de salut. És un sector clau en qualsevol economia desenvolupada, que concentra bona part de la inversió en R+D, i que ha agafat un nou sentit pel canvi generacional de la piràmide de població, a conseqüència de l'envelliment de les persones. Com sol dir-se, «la salut és el primer», de manera que moltes famílies no tenen cap problema a l'hora de gastar els diners necessaris en medicaments, de manera que la demanda no sol patir tant en fases econòmiques de recessió. A més, són companyies que constantment busquen i investiguen solucions per a noves malalties, com ha passat recentment després de l'aparició del coronavirus.


Companyies de serveis públics

Les companyies de serveis públics, o empreses del «sector públic» són empreses que utilitzen grans infraestructures, principalment per oferir un servei públic com l'electricitat, aigua o gas natural. Aquestes companyies tendeixen a actuar en règim de monopoli natural, ja que la infraestructura necessària per proveir els seus serveis sol ser cara tant de construir com de mantenir. Els ingressos d'aquestes companyies tenen tendència a ser estables, ja que les famílies en èpoques de recessió tenen tendència a retallar del seu pressupost activitats d'oci, viatges o turisme abans que la despesa d'aigua o electricitat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook