La primera revolució industrial (1760-1840) va venir propiciada per la màquina de vapor, invent de l'enginyer escocès James Watt, que va ajudar a substituir, en part, l'ús de l'energia humana i animal. La segona, del 1870 al 1914, va incrementar els nivells de desenvolupament i està associada essencialment a l'ús de nous combustibles o fonts energètiques, com l'electricitat. La tercera se situa ja a mitjans del segle passat i ve caracteritzada per la sistematització dels automatismes en els processos industrials, on la incipient «computació» va jugar un paper essencial.

Són molts els pensadors que consideren que vivim immersos en una nova revolució industrial, la quarta, caracteritzada per la incorporació successiva i imparable de les tecnologies de la informació i la comunicació a la cadena de valor, fet que ha redundat claríssimament en la millora dels processos, fent-nos arribar a l'anomenada Indústria 4.0.

Aquesta nova evolució està marcada per l'aparició de noves tecnologies com la robòtica, l'analítica, la intel·ligència artificial, les tecnologies cognitives, la nanotecnologia i l'Internet of Things, entre d'altres. Per treure més rendiment a aquesta nova realitat, encara esdevé més important realitzar l'estandardització de processos. L'estandardització de treballs consisteix a seleccionar les millors pràctiques, el que cada operari fa bé o el que es comprova que obté els millors resultats per definir una metodologia de treball que tots els treballadors han de seguir. Els seus avantatges es poden resumir en els següents:

1. Assegura que el treball es realitza de la millor manera possible.

2. Estalvia en formació (temps i diners).

3. Augmenta la satisfacció del client.

4. Fa que respondre al canvi extern sigui més fàcil i ràpid.

5. Ajuda a que les millores s'implementin d'una manera més senzilla i ràpida.

6. Augmenta la previsió dels resultats, ja que fa que la feina sigui mesurable.

7. Millora la qualitat i redueix errors i ineficàcies.

8. Afavoreix el compromís dels empleats i augmenta la seva confiança.

9. Impulsa una cultura de lideratge i millora contínua.

10. Aconsegueix que totes les parts interessades treballin per aconseguir els mateixos objectius.

11. En cas d'error, no es culparà el treballador, sinó el sistema.

12. Facilita la resolució de problemes.

L'estandardització de treballs es realitza en base a tres conceptes clau:

1. Takt time: El ritme al qual els productes s'han de lliurar d'acord amb la demanda del client.

2. La seqüència de tasques que un operador ha de realitzar per dur a terme un procés dins d'un temps de cicle.

3. L'inventari estàndard, incloent les unitats en les màquines que es necessiten per no tenir problemes d'aturades en la producció.

Sota aquests tres conceptes es crea la millor metodologia a seguir per tal d'aprofitar al màxim tots els recursos disponibles. Seguidament, es recopilen i es registren totes les dades necessàries, que es supervisen per enginyers i caps d'equip per dissenyar el procés ideal. Els operaris també col·laboren per proposar millores en els seus llocs de treball, que seran tingudes en compte per a incloure-les en la metodologia estàndard. Això permetrà elevar el nivell productiu de forma contínua, realitzant un mínim esforç entre millora i millora.

Per acabar, us deixo amb la mítica i simpàtica frase d'un dels precursors de l'estandardització, Henry Ford: «Un client pot tenir el seu automòbil del color que desitgi, sempre que el que vulgui sigui negre».