L'Índex de Preus al Consum (IPC) interanual a les comarques de Girona va caure cinc dècimes al febrer i es va situar en el 0,9%, una dècima més que la mitjana de Catalunya, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Per grups, l'augment més destacat correspon als aliments i begudes no alcohòliques, amb un 2,8%; seguit dels restaurants i hotels, amb un 2,7%, i la sanitat, amb un 1,6%. Per contra, es van registrar caigudes en l'habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles, amb un 3,3%; i els mobles i articles de la llar i comunicacions, ambdós grups amb descensos anuals d'un 0,9%.

Pel que fa al conjunt de Catalunya, l'IPC es va situar al febrer en el 0,8%, de nou per sota de l'1% després que al gener la variació anual fos de l'1,2%. Al conjunt de l'Estat, la taxa de variació anual va ser del 0,7%, quatre dècimes menys que al gener. Els grups que més van influir al febrer van ser el transport, amb una variació de l'1,8% -dos punts per sota que al gener per la caiguda de preus de carburants i lubricants-, les comunicacions (-0,7%) i l'habitatge, que va retrocedir dues dècimes, fins el -3,7%, per la rebaixa del preu del gasoil per a la calefacció.

A Catalunya, els augments més destacats en la variació interanual van correspondre als aliments i begudes no alcohòliques, amb un 2%; al transport, amb un 1,8%, i als restaurants i hotels, també amb un 1,8%. Per contra, va baixar un 3,3% l'habitatge, l'electricitat i el gas.

Quant a la variació mensual, l'oci i cultura va pujar un 1,2%, els restaurants i hotels un 1% i les begudes alcohòliques i el tabac un 0,4%. Per contra, van baixar el vestit i el calçat en un 2,2%; l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i els altres combustibles en un 1,1% i el transport en un 0,8%.

Pel que fa la variació mensual dels aliments, destaca l'augment del 4,5% de les fruites fresques, el 4,1% del sucre i del 0,6% dels cereals i derivats, mentre que es van registrar caigudes de fins el 4,3% en peix fresc i congelat, de l'1,9% en la carn ovina i del 0,3% d'olis i greixos, entre d'altres.

Caiguda a les quatre províncies

Per demarcacions, l'IPC va caure als quatre territoris i només a Lleida es va situar per sobre l'1%. Així, a les comarques de Barcelona la taxa anual va caure tres dècimes, fins al 0,8%, a les de Lleida va disminuir quatre dècimes, fins a l'1,3% i a les de Tarragona en tres dècimes, fins al 0,6%. Al conjunt de l'Estat, la taxa anual de l'IPC va disminuir a totes les comunitats al febrer respecte el gener, excepte a les illes Canàries, on es va mantenir. Els majors descensos es van produir a Astúries, a Navarra i al País Basc, amb baixades de sis dècimes.