El sindicat UGT ha denunciat que, segons dades d'Eurostat, els treballadors espanyols es troben a la cua en capacitats digitals, ja que el 19% de la força laboral afirma estar «poc qualificada» per fer ús de tecnologies digitals al seu lloc de treball. Es tracta d'una de les xifres més altes de tota la Unió Europea, el que, en opinió del sindicat, situa Espanya com una de les economies menys preparades per afrontar la transformació digital.

De fet, Espanya és el setè país de la UE amb major percentatge de ciutadania que es considera digitalment incapacitada per realitzar la transformació digital. El percentatge espanyol és quatre punts inferior a la mitjana europea (15%) i se situa per sota de les dades de països com Alemanya, Regne Unit i Països Baixos, on el percentatge és la meitat que el d'Espanya.

Per a la UGT, en el context de l'actual de crisi del coronavirus, aquesta situació suposa «una gran paradoxa», ja que mentre s'està demanant a les empreses i a les administracions públiques que fomentin el teletreball com a mesura preventiva, la major part de les empreses i treballadors no estan preparats per a portar-lo a terme.

«No és possible passar de la feina a l'oficina al teletreball si no és amb planificació i de forma progressiva. Cal invertir en digitalització i en formació específica, i el nostre país està a la cua d'Europa actualment», sosté el sindicat.

En aquest sentit, UGT adverteix que, mentre el percentatge de persones amb dificultats per desenvolupar-se amb eines digitals a Espanya ha augmentat dos punts percentuals des de l'any 2017, la mitjana europea ha baixat dos punts.

El sindicat denuncia que en els últims anys no s'han realitzat ni plans formatius massius ni s'han pres mesures importants per a remeiar aquesta situació, de manera que actualment el 40% dels aturats assegura no tenir cap competència informàtica i més de la meitat de la població espanyola només acredita competències digitals bàsiques (54%).

L'any 2019, només el 22% de les empreses espanyoles van formar en noves tecnologies els seus empleats i únicament el 7% de la ciutadania espanyola ha realitzat algun tipus de formació relacionada amb la informàtica a l'últim any.

Per tot això, la UGT reitera la necessitat d'apostar per un gran Pacte d'Estat per impulsar un Pla Nacional d'Inclusió Tecnològica, que col·loqui la formació i requalificació digital com a eix central per acabar amb el retard tecnològic dels treballadors. El sindicat continua apostant per una jornada laboral de quatre dies, combinada amb hores setmanals per a la formació professional, que permeti als treballadors adaptar-se a la nova realitat digital.