El Ministeri d'Hisendaque compta entre les seves novetats amb una simplificació en la consignació dels immobles, segons publica aquest dijous el BOE.

Hisenda ha publicat els models de declaració de l'IRPF i l'impost de patrimoni de 2019, el termini de presentació es manté entre l'1 d'abril i el 30 de juny, tot i que bona part dels tràmits administratius i tributaris s'han vist afectats per la crisi del coronavirus.

Entre les novetats de l'esborrany figura la simplificació de la consignació dels immobles propietat del contribuent, que ara han de figurar en un únic apartat en el qual s'indicarà l'ús que ha tingut cada un d'ells durant l'exercici.

Per facilitar la declaració de les rendes d'immobles que hagin estat llogats, l'esborrany desglossa els conceptes necessaris per calcular el rendiment net de capital, com a despeses deduïbles o amortització. També se simplifica la identificació del domicili fiscal del contribuent, que figurarà en un apartat separat, i la declaració de rendiments d'activitats econòmiques d'estimació directa.

L'exposició de motius de l'ordre ministerial explica que aquestes modificacions estan en línia amb els objectius de reduir càrregues fiscals indirectes, millorar l'assistència a contribuent i aconseguir una administració tributària més eficient.

Com en l'última campanya, tots els contribuents podran accedir al seu esborrany a través del programa Renda web identificant-se amb certificat electrònic, cl@ve PIN o número de referència, on podran modificar-lo, confirmar-ho i presentar-lo.

A més de per internet, les declaracions es podran presentar per telèfon -mitjançant el pla «Le llamamos» - o presencialment a les oficines de l'Agència Tributària.