La crisi del coronavirus ha donat lloc a una nova realitat laboral. Són moltes les empreses que, davant l'aturada obligada en la seva producció i activitat, han decidit aplicar Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a les seves plantilles.

De cara als treballadors, això implica que els seus contractes queden suspesos totalment o parcialment i, per tant, deixen de percebre el total o una part del seu sou de part de les empreses.

Això es pot compensar acudint a la prestació per desocupació, que pagarà un 70% de la base reguladora dels últims sis mesos (180 dies) al treballador, o un 70% de la part corresponent a la reducció de jornada en cas de ser un ERTO d'aquesta modalitat.

A més, existeixen certs topalls en la quantitat que es pot percebre, com per exemple els 1.098,09 euros que l'atur pagaria com a màxim a un treballador sense fills, quantitat que es veuria incrementada quan existeixen menors al càrrec.