Dels 946,6 milions d'euros del total de la factura pressupostària per les mesures pel Consell de Ministres del passat dimarts contra les conseqüències econòmiques provocades per l'emergència del virus covid-19, més de 800 milions corresponen als recursos dirigits a política d'habitatge i lloguer.

En concret, l'executiu destaca en la memòria que es dedicaran transferències del Ministeri de Transports de fons compromesos per a 2020 i 2021 en execució del Pla Estatal d'Habitatge per import de 346,6 milions i 354,2 milions d'euros, respectivament.

També es mobilitzen altres 100 milions d'euros d'aquest mateix Ministeri per la concessió d'un suplement de crèdit en la partida d'ajudes per a rehabilitació i accés a l'habitatge, que es dirigiran a ajudes als arrendataris en el pla de xoc en el lloguer.

Els pressupostos de les comunitats i les entitats locals també es veuran afectats per l'ajornament extraordinari de reemborsaments en préstecs concedits a empresaris i autònoms, si bé no es recull una estimació concreta.

Enfront de la factura del decret llei en termes de despesa, el Govern també preveu millorar els ingressos públics amb diverses de les mesures adoptades, com la regulació de les donacions per a afrontar la crisi sanitària del coronavirus, o l'ampliació d'us suposats de disposició dels plans de pensions.