El Govern ha aprovat reprendre gradualment les obres i contractes de serveis del sector públic que es van suspendre el 27 de març pel coronavirus en la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts. El Govern assenyala que com que s'està relaxant progressivament el confinament i la situació de força major que va causar la suspensió "ja no es produeix" es pot reprendre l'execució obres i la prestació dels serveis presencials en edificis, instal·lacions i equipaments públics dels departaments de la Generalitat i el sector públic. L'executiu assenyala que cal "reactivar" els contractes d'obres i manteniment suspesos perquè l'evolució de la crisi "comporta l'adaptació continuada de les mesures i la flexibilització de les restriccions".

Així, a partir del 7 de maig es podran reprendre les obres d'edificació en equipaments públics i monuments existents (rehabilitació, reforma, ampliació i millora), les obres d'edificació de nova construcció, les intervencions arqueològiques, l'obra civil en espais oberts com poden ser les obres de carretera o portuàries i les obres civils de transports, sempre que es compleixin les mesures de seguretat.

A partir del 21 de maig es reactivaran les obres que impliquin una interacció sectorial controlada amb usuaris o persones alienes a l'obra, com totes les que ja s'hauran reprès el 7 de maig, a excepció de les que afectin l'àmbit sanitari i assistencial. També es recuperaran les de rehabilitació d'edificis d'habitatge, les obres civils que s'executin en superfície l'interior de nuclis urbans, les de manteniment i reparació ordinaris dels habitatges del parc públic titularitat o administrat per la Generalitat i el seu sector públic, així com les de reparació en habitatges buits propietat o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya quan estiguin destinats a famílies vulnerables, tot garantint les mesures que limitin el contacte amb els veïns de l'immoble.

D'altra banda, el 28 de maig ja es podrà reprendre les obres d'edificació -excepte les de l'àmbit sanitari i assistencial- on es pugui interactuar amb usuaris o persones alienes a l'obra i la resta d'obres civils. Les obres de l'àmbit sanitari i assistència no es reprendran fins que ho determini el Departament de Salut i en cap cas serà abans del 28 de maig. El calendari, però, està subjecte a les decisions del PROCICAT en funció de l'evolució de la pandèmia.

Altres contractes i serveis

Pel que fa als contractes de serveis i assistències tècniques vinculats a obres suspeses ampliaran el termini de forma automàtica per un període equivalent al termini en què l'obra hagi quedat suspesa. Els serveis de manteniment dels immobles de l'Administració que actualment estan suspesos totalment o parcial s'aniran restablint per fases i d'acord amb criteris de proporcionalitat respecte dels usos dels immobles i garantint-ne, en tot cas, la funcionalitat.

Suspensió de les obres

El 27 de març, es va aprovar un acord pel qual se suspenien els contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l'objectiu de reduir riscos de propagació de la covid-19, durant la vigència de l'estat d'alarma.

També es va decidir suspendre totalment o parcialment les prestacions derivades de contractes de prestació successiva vinculats a edificis, instal·lacions i equipaments públics, com ara neteja, seguretat i vigilància, manteniment, consergeria, o jardineria, entre altres. De la mateixa manera, també es van suspendre els contractes de centres i establiments competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus