Els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) presentats a Catalunya a causa de la crisi generada pel coronavirus fins aquest dimarts són 96.747, que afecten un total de 712.254 treballadors.

El departament de Treball, Afers Socials i Família ha informat en un comunicat que, dels expedients presentats, el 93,7 per cent ho són per força major, cosa que suposa el 85,1 per cent dels treballadors afectats.

Per demarcacions, la de Barcelona suma 70.627 expedients amb 560.039 afectats; la de Girona, 10.855 amb 68.134 persones; la de Lleida, 5.327 amb 30.168 empleats; la de Tarragona, 7.640 amb 44.566 treballadors; i la de Terres de l'Ebre, 2.298 amb 9.347 assalariats.

El sector serveis continua sent el més afectat per aquesta crisi, amb un total de 78.735 expedients i 503.580 treballadors afectats, seguit de la indústria, que registra 8.269 ERTO i 141.865 aturats temporals.

La construcció comptabilitza 7.781 expedients i 45.473 treballadors afectats, mentre que l'agricultura registra 702 expedients per 3.972 empleats. La resta de sectors arriben als 1.260 expedients amb 17.364 assalariats.

Els serveis de menjar i beguda sumen 19.142 expedients per 108.550 aturats temporals, mentre que el comerç al detall (sense comptar el de venda de vehicles a motor) suma 12.657 expedients i 56.369 afectats.

El d'altres activitats de serveis personals ha presentat 6.875 expedients amb un total de 18.570 afectats.

Per comarques, la del Barcelonès registra 32.096 ERTO (242.736 treballadors); la del Vallès Occidental, 10.376 expedients (91.127 persones); i la del Baix Llobregat, 9.069 expedients (96.153 afectats).