El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha revisat les previsions de caiguda del PIB d'ara fa un mes i ha dit que en el millor dels escenaris l'economia cauria aquest any el 9,5%, enfront de la forquilla d'entre el 6,6% i el 8,7% que va estimar a l'abril.

El governador compareix a la Comissió d'Economia de Congrés per explicar l'impacte de la Covid-19 en l'economia espanyola i ha avisat que la recuperació no estarà exempta de dificultats i no es puguin descartar escenaris més desfavorables que els considerats actualment.

Segueix aquí en directe la compareixença de De Cos:

Hernández de Cos ha dit que els dos escenaris que estudiava el Banc d'Espanya(entre el 6,6 i el 8,7% si el confinament dura vuit setmanes i en el 13,6% si dura 12 setmanes) són ja molt poc realistes.

En aquest sentit, ha incidit que semblen més realistes a hores d'ara una caiguda del PIB d'entre el 9,5% i el 12,4% amb increments posteriors del 6,1% i el 8,5% el 2021.

Aquests escenaris incorporarien un seguit de mesures fiscal, monetàries i prudencials, de manera que les caigudes de l'activitat serien significativament més elevades en absència d'elles.

D'altra banda, ha puntualitzat que aquests escenaris macroeconòmics també permeten estimar que el cost pressupostari de la crisi serà "molt alt", pel doble efecte de les mesures pal·liatives adoptades i, sobretot, de l'acció dels estabilitzadors automàtics, que conduiran a un dèficit públic molt elevat aquest any, amb el seu consegüent translació a l'endeutament del conjunt de les administracions públiques.

A l'escenari de caiguda del PIB més moderat, la ràtio de deute públic sobre el PIB s'elevaria fins al voltant del 115%, i l'escenari més advers se situaria fins i tot per sobre del 120% del PIB (uns 25 punts percentuals més que a finals de 2019).

Segons el Governador, la durada de la pertorbació és incerta, però, en tot cas, hauria de ser limitada i donar pas a una recuperació una vegada que s'hagi controlat la malaltia, tot i que ha avisat que "no és descartable que es produeixin també alguns danys i / o canvis estructurals després de la crisi.

Política fiscal

Hernández de Cos ha advocat per una acció decidida i contundent per frenar la crisi econòmica provocada pel Covid-19 davant el risc que es pugui convertir en estructural i ha dit que en una primera fase la política fiscal ha d'estar en primera línia.

Herández de Cos compareix davant la Comissió d'Afers Econòmics de Congrés per explicar l'impacte del Covid-19 en l'economia i analitzar les mesures aprovades per fer front a aquesta crisi, i ha assenyalat que el millor instrument en la fase actual de la pandèmia és utilitzar la política fiscal a primera línia de defensa per evitar la suspensió de l'activitat.

Ha dit que l'actual situació requereix pal·liar la pèrdua de rendapel que ha apuntat que és raonable repartir en el conjunt de la societat els costos d'aquesta crisi amb accions focalitzades.

Per a Hernández de Cos l'impacte econòmic del coronavirusi aquest any el retrocés de l'PIB serà "el més voluminós en temps de pau", al mateix temps que ha dit que la pertorbació "serà més llarga del que s'havia anticipat i pot causar danys persistents".

Consolidació pressupostària

En la seva opinió l'estratègia ha de descansar en un programa de consolidació pressupostària de mig termini que, a través d'una revisió de la despesa i de l'estructura i capacitat impositives, permeti sanejar les nostres finances públiques, així com en un programa de reformes estructurals que elevin la capacitat de creixement econòmic i, per tant, ampliïn les bases impositives necessàries per finançar el nivell desitjat de despesa.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus