De moment els terminis per a la presentació de la declaració de renda es mantenen tot i la situació excepcional que estem vivint per la pandèmia del coronavirus. L'1 d'abril quan ja s'havia decretat l'estat d'alarma es va donar el tret de sortida a la present campanya. Tot i que hi hagut peticions per endarrerir alguns tràmits, de moment el Ministeri d'Hisenda manté les mateixes dates sobre la taula. Com sempre, la campanya presenta algunes novetats que cal tenir en compte. La més destacada és una simplicació en la consignació dels immobles. Per aquest motiu seria convenient repassar les novetats que es presenten abans de tirar endavant l'esborrany i la declaració que volem presentar.

De moment, cal tenir present el calendari i el 30 de juny és la data límit per haver presentat tota la documentació tot i la crisi sanitària i econòmica que estem vivint.

Entre les novetats de l'esborrany figura la simplificació de la consignació dels immobles propietat del contribuent, que ara han de figurar en un únic apartat en el qual s'indicarà l'ús que ha tingut cada un d'ells durant l'exercici. En aquest sentit, ja s'ha explicat que per aclarir els conceptes de la declaració de les rendes d'immobles que hagin estat llogats, l'esborrany desglossa els conceptes necessaris per calcular el rendiment net de capital, com a despeses deduïbles o amortització.

Aquest any, Hisenda també ha decidit simplicar la identificació del domicili fiscal del contribuent, que figurarà en un apartat separat, i la declaració de rendiments d'activitats econòmiques d'estimació directa. Segons s'ha explicat fins ara, aquestes modificacions estan en línia amb els objectius de reduir càrregues fiscals indirectes, millorar l'assistència a contribuent i aconseguir una administració tributària més eficient.

Com en l'última campanya, tots els contribuents podran accedir al seu esborrany a través del programa Renda web identificant-se amb certificat electrònic, cl@ve PIN o número de referència, on podran modificar-lo, confirmar-ho i presentar-lo. A més de per internet, les declaracions es podran presentar per telèfon -mitjançant el pla que s'anomena «Le llamamos».

D'altra banda, l'Agència Tributària difon en cada campanya les novetats en la gestió i tramitació de cada exercici fiscal. En aquest any, per exemple, el límit fixat amb l'obligació de declarar és de 14.000 euros, però segons uns supòsits. La web informativa de l'Agència Tributària informa en aquest sentit que aquest límit s'aplica en el cas que «procedeixin de més d'un pagador, tret de les excepcions assenyalades a l'esmentat article 96.3 de la llei de l'IRPF».

Igualment quan es «percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes» o també quan el «pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir». També s'espefica quan es «percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció».

I finalment, en aquest capítol es concreta que per «als restants contribuents que obtinguin rendiments de treball, el límit per declarar per la percepció d'aquests rendiments es manté en 22.000 euros anuals».

A partir d'aquí ja sabrem si hem de fer la declaració de renda. El nostre administrador o gestor ens podrà informar també d'altres detalls o de les desgravacions que podem aplicar, així com també d'altres condicions fiscals.