Les empreses que vulguin fer testos de coronavirus als seus treballadors hauran de demanar autorització prèvia a la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària, depenent de Salut. El departament liderat per Alba Vergés es compromet a resoldre les sol·licituds en un termini màxim de quatre dies laborables. Aquest és un dels punts més destacats del document sobre l'ús de tests microbiològics en la tornada a la feina acordat pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya, òrgan format per Govern, sindicats i les patronals Foment del Treball i Pimec. Segons el mateix document, el treballador que no ha tingut cap símptoma de la covid-19 -ni ha tingut contactes de risc- no està obligat a fer-se la prova.

«No hi ha obligació de realitzar test microbiològic en aquesta circumstància», s'especifica en el text aprovat pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya, que recomana un retorn a la feina i les empreses «amb garanties de seguretat sanitària i adoptant les mesures preventives i organitzatives necessàries per prevenir el risc de contagi als centres de treball». «El més important per al control de l'epidèmia del coronavirus és el compliment estricte de les mesures de protecció, tant individuals com col·lectives, i el reconeixement dels casos i l'aïllament dels contactes de forma precoç», subratlla l'acord, que reconeix però que molts sistemes de detecció de la malaltia encara no són «del tot fiables» quan s'utilitzen en persones sense símptomes o sanes.

«En l'àmbit laboral, les persones actives que siguin casos confirmats i no requereixin ingrés hospitalari seran tractats de la mateixa forma que la població general quant a l'aïllament», adverteix el text. «I per a la reincorporació al seu lloc de treball serà necessària, a més de la resolució dels símptomes almenys 3 dies abans del final de l'aïllament, la realització d'una PCR».