19 de maig de 2020
19.05.2020
Diari de Girona
Campanya de la renda

Consells bàsics per complir amb la nostra declaració de la renda

Abans de confirmar l'esborrany cal assegurar-se convenientment que les dades fiscals són les correctes ?A banda de no deixar-ho per a l'últim moment sempre hem de revisar les novetats de la nova campanya

18.05.2020 | 22:10
Instal·lacions d'una delegació de l'agència tributària.

Si em de complir amb el nostre deure de fer la declaració de renda de la campanya de 2019 i passar comptes amb Hisenda cal tenir present una sèrie de passos i consells que ens poden facilitar molt les coses. L'ajuda d'un assessor jurídic sempre ens pot facilitar molt els tràmits que, en ocasions, no són gaire aclaridors i poden portar a confusions. Si volem complir amb les obligacions fiscals en el cas que hàgim de fer la declaració podem tenir en compte algunes qüestions:

No deixar-ho per a l'últim moment

Cal ser previsors i si ja tenim tota la documentació que ens reclamen és millor anticipar-nos en el temps i no deixar la presentació per a l'últim moment.

Comprovar les dades

Si l'agència tributària ens ha facilitat les nostres dades fiscals cal comprovar-les i assegurar-nos que totes les dades són correctes. Ens evitarem posteriors maldecaps. El contribuent és el darrer responsable d'acreditar que la informació proporcionada és la correcta. Comprovar que s'han introduït tots els canvis produïts l'any 2019: en cas de tenir fills, fer-ho constar; en cas d'haver tingut ingressos extres, també s'ha d'incloure.

Fraccionar el pagament en dues vegades

Els experts aconsellen als contribuents que quan la declaració surt a pagar, el més òptim és sol·licitar el pagament fraccionat en dos pagaments i escollir l'opció sense interessos (60 per cent del pagament ara i 40 per cent més endavant). En cas de pagar-ho fraccionadament, prendre nota del segon pagament per tal de disposar de l'import quan correspongui.


Factures d'activitats considerades extraordinàries

Tenir present que les factures d'activitats extraordinàries que s'hagin meritat durant el 2019 però que no s'hagin cobrat durant aquest any també formen part dels rendiments del treball. Aquests imports, en principi, no necessàriament han d'estar registrats per Hisenda i, per tant, caldria incloure'ls en la declaració.

Revisar si hi ha estalvis fiscals

De cara a tramitar la renda haurem de comprovar si hi ha algun estalvi fiscal que ens poguem beneficiar. Solen variar d'una campanya a l'altra, per tant, és aconsellable informar-se i veure si ens podem acollir a algun estalvi i deixar-ne constància.

Revisar l'amortització de la hipoteca

Un altre consell a tenir present per a totes aquelles que han de fer front a una hipoteca. Revisar si l'amortització de la hipoteca permet desgravació fiscal. «La llei va canviar el 2013 i no és possible en tots els casos, també cal tenir en compte si s'ha fet alguna amortització anticipada», ens adverteixen els experts. Abans de donar aquest pas podem demanar informació sobre si han variat les condicions.

Conjunta o per separat?

És la gran pregunta que ens hem de fer i calcular evidentment què ens resulta més en compte. En aquest sentit, els experts posen de manifest que si la persona s'ha casat, cal comprovar si surt més a compte fer la declaració conjunta o la individual.


Davant del dubte, un gestor

Si durant el 2019 s'han tingut ingressos extres no habituals com poden ser, per exemple herències, acomiadament, guanys d'un judici o altres rendiments del capital i no es té gaire clar com s'han d'incloure, és recomanable que es contacti amb un gestor.


Revisar les desgravacions

Revisar a què es poden acollir els ciutadans per tal que puguin gaudir d'alguna desgravació. Un exemple serien les remuneracions en espècies que ofereixen les empreses „com xec transport, xec restaurant, jardins d'infants, assegurança mèdica, etc.„ quan són contractades per mitjà de l'empresa.


Comptar amb l'ajuda dels gestors i assessors

Si fem algun dels passos explicats però no tenim clar què hem de fer hauríem de disposar de l'ajuda d'algun gestor o assessor que sempre estan al cas de la normativa i de les novetats que hi puguin haver.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook