El Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministeri de Justícia i les comunitats autònomes han prorrogat sis mesos més els jutjats específics de clàusules bancàries abusives que havien de tancar el proper 30 de juny. El passat desembre es va prorrogar el funcionament d'aquests jutjats durant un any en moltes províncies, però a Lleida, Girona i altres zones de l'estat es va prorrogar només per sis mesos. Ara, però, s'allarga la pròrroga fins a finals d'any, com la resta. Tot i que el primer trimestre presentava números a la baixa en quasi tots els jutjats, durant abril i maig s'han incrementat el nombre d'assumptes registrats, cosa que ha fet prorrogar la seva existència.