La compravenda d'habitatges a Catalunya va registrar un descens del 32,9% a l'abril en comparació amb el mateix mes de l'any passat com a conseqüència de l'estat d'alarma, segons les dades provisionals de l'INE. En total, es van produir 4.304 operacions de compravenda, de les quals 3.932 eren habitatges lliures i 372 protegits, metre que 724 eren nous i 3.580 de segona mà. Es tracta de la dada més baixa des del 2015 en el mateix mes, quan aleshores es van produir 4.387 operacions de compravenda. Al conjunt de l'Estat, la compravenda d'habitatges va caure un 39,2%, fins als 25.042, dels quals 22.537 eren lliures i 2.505 protegits, mentre 4.439 eren nous i 20.603 de segona mà. En aquest cas, és la xifra més baixa a l'abril des del 2014.

Respecte el mes passat, quan durant els primers dies encara no s'havia declarat l'estat d'alarma, la compravenda d'habitatges va retrocedir un 27,7%.

Per demarcacions, a la de Barcelona es van registrar 3.049 operacions de compravenda d'habitatges, xifra que representa un descens del 31,7% en relació a l'abril de l'any passat. Del total, 556 eren nous i 2.493 de segona mà, i 2.740 eren lliures i 309 protegits.

A les comarques de Girona, es van vendre 520 habitatges, 80 dels quals eren nous i 440 de segona mà, mentre que 502 eren lliures i 18 protegits. La variació interanual va ser del -38,1%.

A les comarques de Lleida, es van registrar 212 operacions de compravenda, és a dir, un 16,2% menys que a l'abril de l'any passat. D'aquestes, 38 corresponien a habitatges nous i 174 de segona mà i 185 eren lliures i 27 protegits.

Per últim, a la demarcació de Tarragona, es van registrar 523 operacions de compravenda, cosa que representa una descens del 39,5% anual. Del total, 50 eren pisos nous i 473 usats, mentre que 505 eren lliures i 18 protegits.

Al conjunt de l'Estat, totes les comunitats van presentar taxes negatives de compravenda d'habitatges a l'abril. Les menors disminucions es van produir a La Rioja (-20.8%), seguit de Cantàbria (-25%), les Illes Balears (-27,8%) i Catalunya (-32,9%). Per la seva part, els descensos més pronunciats van ser a Navarra (-66,8%), Extremadura (-65,7%) i les Illes Canàries (-60,8%).