El Col·legi d'Enginyers i Enginyers Tècnics Industrials de Girona ha alertat que hi ha empreses "oportunistes" que s'aprofiten de l'alarma creada pel coronavirus per oferir solucions "miraculoses" que evitarien la propagació del virus a l'interior de locals i establiments.

Expliquen que "una mala qualitat de l'aire" en llocs tancats pot ser "decisiva" en l'expansió del virus, però que actualment "no hi ha cap sistema capaç de garantir, sota criteris cientificotècnics oficials, un segell 'COVID FREE' per a establiments i activitats on hi hagi presència i rotació de persones en espais interiors". Per això, davant l'aparició d'aprofitats, el col·legi demana recórrer a experts i professionals a l'hora de revisar els equips.

Empreses del sector creen un segell de qualitat

Precisament avui, l'Associació d'Empreses de desinfecció i Control de Plagues de Catalunya (ADEPAP) ha anunciat la creació d'un segell de qualitat que ha de garantir als establiments contractants i als seus clients que la neteja i desinfecció contra el coronavirus l'han fet professionals.

En un comunicat, l'ADEPAP ha explicat aquest dijous que per accedir al segell, les empreses de desinfecció hauran d'aplicar un control específic creat "adhoc" per a les actuacions relatives a l'eliminació del virus.

"Aquesta acreditació oferirà a qui contracti el servei, però també per aquells que utilitzin l'espai, una garantia que la desinfecció s'ha fet de forma professional, amb les prevencions adequades, els biocides autoritzats i que els tècnics que les efectuen s'han preparat específicament seguint un protocol concret", ha assenyalat el president de l'associació, Quim Sendra.

El president ha advertit que amb la pandèmia han sorgit empreses que ofereixen serveis i solucions que no estan autoritzades ni avaluades per eliminar el virus.

"L'intrusisme professional, en aquest cas, a més de constituir un frau, pot implicar un problema de salut pública perquè aquestes actuacions poden generar una sensació de falsa seguretat a qui les ha contractat", ha destacat.